• Διαδικτυοκεντρικό σύστημα για εγγραφές online στα εργαστήρια του τομέα επιστήμης υπολογιστών του ΓΤΘΕ.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Βαχαβιώλου, Κωνσταντίνα; Καραγιάννη, Ελένη
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-05-2009
    Σκοπός της πτυχιακής εργασίας μας είναι η δημιουργία μιας δυναμικής εφαρμογής on line εγγραφών σπουδαστών στα εργαστηριακά τμήματα του Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών. Θα ασχοληθούμε με την ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση ...