• Η ελληνική κρίση δημόσιου χρέους στο πλαίσιο της ευρωζώνης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Ζυμβραγουδάκης, Ιωάννης; Μπαφαλούκου, Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-03-08
    Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να προβεί σε μια λεπτομερή ανάλυση της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει τη χώρα μας εδώ και οχτώ χρόνια. Στο κεφάλαιο 1 περιγράφεται το Κευνσιανό οικονομικό σύστημα που αποτελούσε και την ...