• Στάση φοιτητών Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Κρήτης για την χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Μπαγάκη, Ελένη; Χονδρογιάννη, Σταματέλα
    Επιβλέπων καθηγητής: Μερκούρης, Αναστάσιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 02-06-2009
    Στόχος της πτυχιακής εργασίας μας ήταν να ερευνήσουμε τις απόψεις των φοιτητών νοσηλευτικής (καθώς θα είναι και οι αυριανοί εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας) σχετικά με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και την γνώμη τους ...