• Πληροφοριακό σύστημα για τη μελέτη του εθισμού στο διαδίκτυο στις ηλικίες 12-15

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Βιέννας, Αναστάσιος; Μπαγορδάκης, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-04-19
    Ένα πληροφοριακό σύστημα είναι ένα οργανωμένο σύνολο το οποίο αποτελείται από έξι στοιχεία και συμβάλλει στον έλεγχο, στον συντονισμό και στη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Τα έξι στοιχεία είναι τα ακόλουθα: ...