• Πρωτεϊνική πρόσληψη στους ασθενείς της Μ.Ε.Θ.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Μπακαλάκη, Αικατερίνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκιαδάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-09-2015
    ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν να εξεταστεί η πρωτεϊνική πρόσληψη των ασθενών της ΜΕΘ, με βάση τις συστάσεις της ESPEN για την πρωτεϊνική πρόσληψη στους βαρέως πάσχοντες. Μέσα από τη μελέτη αυτή θα ...