• Αντίληψη των νοσηλευτών της Κρήτης σχετικά με τον πόνο που βιώνει ο ασθενής.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Μανούσακα, Αλεξάνδρα; Μπακάλη, Ευαγγελία; Ουέρα, Αριάνε
    Επιβλέπων καθηγητής: Γιαχνάκης, Μανώλης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-06-2009
    Ο πόνος ορίζεται ως μια αισθητηριακή κατάσταση με δυσάρεστη συναισθηματική χροιά. Πρόκειται για μια υποκειμενική εμπειρία, την οποία βιώνει επακριβώς μόνο το ίδιο το άτομο που πονά ενώ κάθε τρίτος τον αντιλαμβάνεται ...