• Ανάλυση βιωσιμότητας επενδυτικών σχεδίων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Μπακάλη, Μεταξία
    Επιβλέπων καθηγητής: Κυρίκος, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-02-21
    Διανύοντας, τα τελευταία χρόνια, περίοδο οικονομικής κρίσης, οι επενδύσεις ανάγονται σε ακόμα περισσότερης καίριας σημασίας παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, αφού οι επιχειρήσεις καλούνται να επιβιώσουν ...