• Πληροφοριακή παιδεία: εφαρμογή σε Android.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Μπακέλα, Κωνσταντίνα
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδουράκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-12-20
    Πτυχιακή εργασία που έχει υλοποιηθεί για της ανάγκες της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηρακλείου. Υλοποίηση μιας ιδέας του υπεύθυνου της, Μιχάλη Νικητάκη, αρχικό συντάκτη των ερωτήσεων, απαντήσεων και κατηγοριών του περιεχομένου της ...