• Σύστημα online ψηφοφορίας σε περιβάλλον android.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Μπακόπουλος, Βασίλειος-Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-09-14
    Στην παρούσα πτυχιακή εργασία στόχος είναι η μελέτη και δημιουργία ενός συστήματος μέσο του οποίου θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μια ηλεκτρονική ψηφοφορία με τη χρήση έξυπνων κινητών συσκευών που διαθέτουν λειτουργικό ...