• Εφαρμογή βιβλίων απλογραφικής μεθόδου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Κάννης, Κωνσταντίνος; Μπαλάφας, Παναγιώτης
    Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνόγλου, Νεκταρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-28
    Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο αρχικά τη διαδικασία σύστασης μιας ομόρρυθμης εταιρίας, δίνοντας έμφαση στα έντυπα έναρξης που απαιτούνται. Εν συνεχεία, ακολουθεί η τήρηση των απλογραφικών βιβλίων για την επιχείρηση ...