• Έρευνα φοιτητικής ζωής στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ηρειώτου, Ιφιγένεια
  Επιβλέπων καθηγητής: Δημοτίκαλης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 02-08-2012
  Η παρούσα έρευνα καταγράφει την ζωή των φοιτητών στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Με χρήση ερωτηματολογίου σε δείγμα 155 φοιτητών εξετάζεται: το κόστος ζωής των φοι-τητών, η αντίληψη και η συμπεριφορά αναφορικά με την φοιτητική ...