• Οργάνωση και λειτουργία τμήματος υποδοχής στα ξενοδοχεία Α' κατηγορίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Κουτσάκη, Γεωργία; Ίσσα, Γιαμίν
  Επιβλέπων καθηγητής: Τυρογαλά, Αλίνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οργανώνεται και λειτουργεί το τμήμα της υποδοχής σε ξενοδοχεία α' κατηγορίας. Διερεύνηση του θέματος της παρούσας πτυχιακής Εργασίας ...