• Ο ασφαλιστικός κλάδος στην Ελλάδα σε περίοδο οικονομικής κρίσης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Δασκαλάκη, Γεωργία; Καγκασίδου, Σοφία; Σταματάκη, Ευγενία
    Επιβλέπων καθηγητής: Τσουκάτος, Ευάγγελος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-11-2015
    Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελεί η παρουσίαση του ασφαλιστικού κλάδου, δηλαδή η παρουσίαση του θεσμού της Ιδιωτικής και Κρατικής Ασφάλισης. Κυρίως, όμως, η παρούσα έρευνα ασχολείται με την Ιδιωτική ...