• Κάλυψη και αποφυγή εντός της σκακιέρας.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Καϊντάρης-Ραβάνης, Αργύριος
    Επιβλέπων καθηγητής: Καραγιαννάκης, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-12-2011
    Ένα από τα πρώτα προβλήματα που διατυπώθηκαν προς λύση και που να αποδεικνύουν τις δυνατότητες του δομημένου προγραμματισμού είναι η εύρεση όλων των λύσεων του λεγόμενου “Προβλήματος των οκτώ Βασιλισσών ”. Γενικεύοντας και ...