• Τρισδιάστατη μοντελοποιήση κτιρίων με χρήση του λογισμικού Google Sketch-up.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Καϊπαλέξη, Λήδα
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαραβελάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-12-2011
    Η παρούσα εργασία ασχολείται με την δηιουργία τρισδιάστατης μοντελοποίησης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στα Χανιά. Η διαδικασία αυτή έχει αρχίσει να εφαρμόζεται διερευνητικά τα τελευταία χρόνια και τα προγράματα που έχουν χρησιοποιηθεί ...