• Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων εμπορικών επιχειρήσεων: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων με έδρα το Ηράκλειο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Καϊζερλή, Χαβά
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταθάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Αντικείμενο της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η ανάλυση και η σύγκριση οικονομικών καταστάσεων εμπορικών επιχειρήσεων "Αντιπροσωπείες Αυτοκινήτων" που έχουν έδρα το Ηράκλειο. Συγκεκριμένα η ανάλυση αφορά τις ανώνυμες ...