• Παιδική παχυσαρκία.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Λαδά, Φωτεινή; Μαυροματάκη, Μικαέλα; Νικολακάκη, Δήμητρα
    Επιβλέπων καθηγητής: Ρίκος, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-07
    Τα τελευταίες δεκαετίες, η παιδική παχυσαρκία παίρνει διαστάσεις επιδημίας τόσο στην χώρα μας όσο και σε πολλές χώρες του κόσμου. Η παχυσαρκία είναι μία από τις σημαντικότερες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας στις ...