• Βελτιστοποίηση μηχανής extruder εξώθησης ABS πλαστικού.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Μαγουλάκης, Κωνσταντίνος
    Επιβλέπων καθηγητής: Πετούσης, Μάρκος; Βιδάκης, Νεκτάριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-12-12
    Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η βελτιστοποίηση της υπάρχουσας μηχανής εξώθησης (extruder) του εργαστηρίου Μηχανολογίας Ακριβείας και Αντίστροφης Μηχανικής του Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης. Η βελτιστοποίηση αυτή κρίθηκε ...