• Η γαστρονομία ως φαινόμενο έλξης τουριστών στην Κρήτη.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
    Συγγραφείς: Ναρλής, Αλέξανδρος
    Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκούλης, Αντώνης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-09-2014
    Το θέμα της πτυχιακής εργασίας ασχολείται με την Γαστρονομία και πιο συγκεκριμένα με την Γαστρονομία ως φαινόμενο έλξης τουριστών στην Κρήτη. Γενικά με τον όρο γαστρονομία, χαρακτηρίζεται η τέχνη απόλαυσης εκλεκτής τροφής, ...