• Δημιουργία ιστοσελίδας διαχείρισης κρατήσεων ξενοδοχείου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Μαργαρίτης, Δημήτριος; Κλουβιδάκης, Ιωάννης; Ζαχαράκης, Εμμανουήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-04-2015
    Στην παρούσα πτυχιακή υλοποιήθηκε μια ιστοσελίδα ενοικίασης δωματίων ξενοδοχείου. Υλοποιήθηκε σε γλώσσα php. Δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων, για την εισαγωγή και τη διαχείριση των δεδομένων της ιστοσελίδας. Για τον έλεγχο ...