Εμφάνιση απλής εγγραφής

The burnout syndrome n professionals of health: repercussions in the mental health and the interpersonal relations.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΧατζηγιάννη, Ειρήνηel
dc.creatorChatzigianni, Irinien
dc.date.accessioned2016-03-15T12:46:54Z
dc.date.available2016-03-15T12:46:54Z
dc.date.issued2008-2-28T16:56:13Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/1244
dc.description.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία ερευνά το Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης στους επαγγελματίες υγείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου και το ενδεχόμενο η εμφάνισή του να επηρεάζει την ψυχική υγεία του ατόμου και τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Στην έρευνα συμμετείχαν 93 ιατροί, νοσηλευτές και κοινωνικοί λειτουργοί από διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου από τον Οκτώβριο του 2003 μέχρι τον Απρίλιο 2004. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εμφάνιση του συνδρόμου εξαρτάται από τη θνησιμότητα που παρουσιάζει η κλινική, ενώ η ευρύτερη ψυχική υγεία του ατόμου δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη του. Τέλος, τα άτομα που πάσχουν από το σύνδρομο τείνουν στις σχέσεις που δημιουργούν με το κοινωνικό τους περιβάλλον να καταλαμβάνουν συγκεκριμένες θέσεις στο Διαπροσωπικό Οκτάγωνο, όπως καταγράφεται στη θεωρία των διαπροσωπικών σχέσεων του Birthcnell.el
dc.description.abstractThis thesis examines the burnout syndrome among the healthcare providers of the General Hospital of Heraklion and its contribution to the persons mental health and interpersonal relations. The sample included 93 medical doctors, nurses, and social workers that work in various hospital departments. The data collection lasted from October 2003 to April 2004. Findings indicate that the accession of the syndrome in a person depends on the mortality rates of the clinic; in which he/she is employed, whereas the general mental health is not affected. Finally, employees with the syndrome tend to relate to others with the same negative ways and to exhibit certain negative styles, as demonstrated to the Interpersonal Octagon compared to employees who have not accessed the syndrome.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Health and Welfare Services (SEYP), Department of Social Worken
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΤο σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (The burnout syndrome) σε επαγγελματίες υγείας: επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και τις διαπροσωπικές σχέσεις.el
dc.titleThe burnout syndrome n professionals of health: repercussions in the mental health and the interpersonal relations.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΧατζηγιάννη, Ειρήνηel
heal.creatorNameChatzigianni, Irinien
heal.publicationDate2008-2-28T16:56:13Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/1244
heal.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία ερευνά το Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης στους επαγγελματίες υγείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου και το ενδεχόμενο η εμφάνισή του να επηρεάζει την ψυχική υγεία του ατόμου και τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Στην έρευνα συμμετείχαν 93 ιατροί, νοσηλευτές και κοινωνικοί λειτουργοί από διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου από τον Οκτώβριο του 2003 μέχρι τον Απρίλιο 2004. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εμφάνιση του συνδρόμου εξαρτάται από τη θνησιμότητα που παρουσιάζει η κλινική, ενώ η ευρύτερη ψυχική υγεία του ατόμου δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη του. Τέλος, τα άτομα που πάσχουν από το σύνδρομο τείνουν στις σχέσεις που δημιουργούν με το κοινωνικό τους περιβάλλον να καταλαμβάνουν συγκεκριμένες θέσεις στο Διαπροσωπικό Οκτάγωνο, όπως καταγράφεται στη θεωρία των διαπροσωπικών σχέσεων του Birthcnell.el
heal.abstractThis thesis examines the burnout syndrome among the healthcare providers of the General Hospital of Heraklion and its contribution to the persons mental health and interpersonal relations. The sample included 93 medical doctors, nurses, and social workers that work in various hospital departments. The data collection lasted from October 2003 to April 2004. Findings indicate that the accession of the syndrome in a person depends on the mortality rates of the clinic; in which he/she is employed, whereas the general mental health is not affected. Finally, employees with the syndrome tend to relate to others with the same negative ways and to exhibit certain negative styles, as demonstrated to the Interpersonal Octagon compared to employees who have not accessed the syndrome.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Health and Welfare Services (SEYP), Department of Social Worken
heal.titleΤο σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (The burnout syndrome) σε επαγγελματίες υγείας: επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και τις διαπροσωπικές σχέσεις.el
heal.titleThe burnout syndrome n professionals of health: repercussions in the mental health and the interpersonal relations.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordσύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης, σύνδρομο burn out διαπροσωπικές σχέσειςel
heal.keywordburnout syndrome, burn out syndrome, interpersonal relationsen
heal.advisorNameΚαλαϊτζάκη, Αργυρούλαel
heal.advisorNameKalaitzaki, Argyroulaen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)