Εμφάνιση απλής εγγραφής

Cause of input and outcome of health of patients who were admitted exceptionally to the ICU, while hospitalized earlier in the nursing departments PA.G.N.I..

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΒαρδάκη, Μαρίαel
dc.creatorΚολλαρετάκη, Αικατερίνηel
dc.creatorΛαπέα, Ευσταθίαel
dc.creatorVardaki, Mariaen
dc.creatorKollaretaki, Aikaterinien
dc.creatorLapea, Eustathiaen
dc.date.accessioned2016-03-15T12:52:46Z
dc.date.available2016-03-15T12:52:46Z
dc.date.issued2010-09-28T11:56:32Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/1495
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσης μελέτης ήταν: - να καταγραφούν οι αιτίες εισαγωγής στην ΜΕΘ από τυχόν ανεπιθύμητα συμβάντα σε ασθενείς που νοσηλεύονται ήδη. -να καταγραφεί η κλινική εικόνα μέσω της κλίμακας APACHE II να καταγραφεί η έκβαση αναλόγως αιτίας. Η μελέτη ήταν προοπτική, μη τυχοποιημένη, με στοχευμένο πληθυσμό.el
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Health and Welfare Services (SEYP), Nursing Departmenten
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΑιτία εισόδου και έκβαση της υγείας των ασθενών που εισήχθηκαν εκτάκτως στη ΜΕΘ, ενώ νοσηλεύονταν προηγουμένως στα νοσηλευτικά τμήματα του ΠΑ.Γ.Ν.Η..el
dc.titleCause of input and outcome of health of patients who were admitted exceptionally to the ICU, while hospitalized earlier in the nursing departments PA.G.N.I..en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΒαρδάκη, Μαρίαel
heal.creatorNameΚολλαρετάκη, Αικατερίνηel
heal.creatorNameΛαπέα, Ευσταθίαel
heal.creatorNameVardaki, Mariaen
heal.creatorNameKollaretaki, Aikaterinien
heal.creatorNameLapea, Eustathiaen
heal.publicationDate2010-09-28T11:56:32Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/1495
heal.abstractΣκοπός της παρούσης μελέτης ήταν: - να καταγραφούν οι αιτίες εισαγωγής στην ΜΕΘ από τυχόν ανεπιθύμητα συμβάντα σε ασθενείς που νοσηλεύονται ήδη. -να καταγραφεί η κλινική εικόνα μέσω της κλίμακας APACHE II να καταγραφεί η έκβαση αναλόγως αιτίας. Η μελέτη ήταν προοπτική, μη τυχοποιημένη, με στοχευμένο πληθυσμό.el
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Health and Welfare Services (SEYP), Nursing Departmenten
heal.titleΑιτία εισόδου και έκβαση της υγείας των ασθενών που εισήχθηκαν εκτάκτως στη ΜΕΘ, ενώ νοσηλεύονταν προηγουμένως στα νοσηλευτικά τμήματα του ΠΑ.Γ.Ν.Η..el
heal.titleCause of input and outcome of health of patients who were admitted exceptionally to the ICU, while hospitalized earlier in the nursing departments PA.G.N.I..en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordμονάδα εντατικής θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), ασθενήςel
heal.keywordintensive care unit (ICU), patienten
heal.advisorNameΖωγραφάκης, Μιχαήλel
heal.advisorNameZografakis, Michailen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)