Πρόσφατες υποβολές

 • Τα όργανα της ανώνυμης εταιρείας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ηλιάκη, Ελευθερία; Κουνελάκη, Αικατερίνη; Σταμπεδάκης, Παντελής
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-28
  Οι ανώνυμες εταιρείες, αποτελούν την πλειοψηφία των μεγάλων εταιρειών λόγω των πλεονεκτημάτων που έχουν, αποτελώντας την πιο οργανωμένη μορφή εταιρείας από όλες τις νομικές μορφές επιχειρήσεων που υπάρχουν. Η ύπαρξη της ...
 • Φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή Α.Ε. και Ο.Ε. στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Παγάνης, Χρήστος; Πόθου, Ελένη; Σαββαΐδης, Αλέξανδρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Μαρία-Φιλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-17
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία μελετά τα φαινόμενα φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής σε μια ομόρρυθμη εταιρεία και σε μια ανώνυμη εταιρεία στην Ελλάδα με σκοπό να αναδείξει τις διαφορές τους καθώς επίσης και τη σημαντικότητα του ...
 • Το διοικητικό συμβούλιο στην ανώνυμη εταιρεία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Αντωνάκη, Αικατερίνη; Τζουγκαράκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπίμπα, Μαρία-Εμμανουέλα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-07
  Οι περισσότερες επιχειρηματικές μονάδες της σύγχρονης οικονομίας είναι Ανώνυμες Εταιρείες. Η Ανώνυμη εταιρεία είναι αναμφισβήτητα ο πιο σαφής, και ολοκληρωμένα νομοθετημένος τύπος επιχειρηματικής μονάδας. Επίσης είναι ...
 • Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Μελέτη των πλατφορμών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης : Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Μπρα, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Καπανταϊδάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-24
  Στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης, σύμφωνα και με την υπαγόρευση αλλεπάλληλων Ευρωπαϊκών Οδηγιών, η χώρα μας σταδιακά εισάγεται στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στη χρήση δηλαδή, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και ...
 • Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Η επίδραση του στρατηγικού μάρκετινγκ και η επίδραση των μέσων κοινωνικών δικτύων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Ιωάννου, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαστοράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-25
  Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια ορισμού της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού καθώς και των στρατηγικών μάρκετινγκ τα οποία ακολουθούνται. Η εργασία δομείται από δυο μέρη: Στο πρώτο μέρος έχουμε τον ορισμό της ...
 • Το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι σύγχρονες τάσεις του διαδικτυακού μάρκετινγκ στις ελληνικές επιχειρήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Μιντζάλης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαστοράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-25
  Σε μια εποχή, που η ανάγκη επιβίωσης και δημιουργίας νέων διεξόδων δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων γίνεται επιτακτική, το ηλεκτρονικό επιχειρείν αποτελεί πηγή νέων ευκαιριών. Η αναγκαιότητα που γεννά η εποχή του Διαδικτύου ...
 • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης για δημιουργία ισχυρών σχέσεων με καταναλωτές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Κρητικού, Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαστοράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-24
  Αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη σημασία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η παρούσα διπλωματική πραγματεύεται τον ρόλο που μπορούν να έχουν στις σχέσεις που αναπτύσσονται με τους καταναλωτές. Ο στόχος της ήταν η διερεύνηση της ...
 • Η παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή στην Κρήτη σήμερα: Διατροφικές συνήθειες υπερηλίκων σε δύο περιοχές της Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Λερατάκη, Κλειώ; Πανουργιά, Παναγιώτα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ψαρουδάκη, Αντωνία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-21
  Στην αρχή της διατροφικής πορείας του ανθρώπου, οι διατροφικές συνήθειες και επιλογές εξαρτιόνταν κατά κύριο λόγο από το κλίμα, την αυτοφυή χλωρίδα και την γηγενή πανίδα. Σε μεταγενέστερη φάση, με την ανάπτυξη των κοινωνιών, ...
 • Ανάπτυξη πύλης κοινωνικής δικτύωσης φοιτητών του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Γκόσιου, Ανδριάνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Καπανταϊδάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-24
  Ο άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό ον. Από την εμφάνισή του, εντάχθηκε σε ομάδες με κοινά ενδιαφέροντα και σκοπούς και συνεχώς επιζητούσε την ένταξή του – αναγνώριση από ομάδες – φίλους. Τα πρώτα μέσα, καλλιέργησαν την ...
 • Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και οι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση και πιστότητα των ηλεκτρονικών πελατών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Διαβατοπούλου, Χριστίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Καπανταϊδάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-24
  Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα παρουσιάζει σημαντικές αυξητικές τάσεις, ιδιαίτερα μάλιστα τα τελευταία χρόνια, με την παράλληλη διάδοση των βασικών αρχών του διαδικτύου αλλά και τη συνακόλουθη πτώση στις αντίστοιχες ...
 • Η χρήση των social media apps στο μάρκετινγκ. Ανάπτυξη ενός facebook app για τη Λουξ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Κράνη, Σοφία; Τσούρης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καπανταϊδάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-24
  Στα πλαίσια της εργασίας θα ερευνήσουμε την χρήση των εφαρμογών στα social media για την προώθηση μιας επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε το facebook business σαν βιώσιμη επιλογή για το μάρκετινγκ μιας επιχείρησης ...
 • Η χρήση οπτικών εργαλείων ανάπτυξης διαδικτυακών παιχνιδιών (online games). Συγκριτική μελέτη δυνατοτήτων και παραδειγματική εφαρμογή χρήσης τους στην κατασκευή ολοκληρωμένου διαδικτυακού παιχνιδιού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Βακιρτζής, Στυλιανός
  Επιβλέπων καθηγητής: Καπανταϊδάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-21
  Μια από τις βασικότερες εφαρμογές της χρήσης υπολογιστών, από το πρώτο στάδιο της εμφάνισης τους έως και σήμερα αποτελεί η ψυχαγωγία των χρηστών μέσα από την ενασχόληση των video games. Ειδικά τα τελευταία χρόνια τόσο ...
 • Toυρισµός γκέι-λεσβιώv: διερεύνηση παρoύσας κατάστασης και πρooπτικών αvάπτυξης στηv Eλλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Τασόγλου, Nαταλία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τριχάς, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-21
  Έvα πoλύ σημαvτικό κoμμάτι τoυ τoυρισμoύ πoυ σταδιακά αvαδύεται και τείvει vα λάβει εξέχoυσα θέση στov χώρo της τoυριστικής αγoράς, είvαι αυτό τoυ τoυρισμoύ τωv γκέι-λεσβιώv. Ήδη από τo 1990, τo oπoίo αvακηρύχθηκε ως ...
 • Έρευνα χαρακτηριστικών, συμπεριφοράς και βαθμού ικανοποίησης των επισκεπτών του Δήμου Ιεράπετρας Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Αγγελάκης, Γεώργιος; Μουτσάκη, Δέσποινα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τριχάς, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-21
  Η εργασία αυτή παρουσιάζει τις προτιμήσεις και τις γνώμες των επισκεπτών που έρχονται την Ιεράπετρα ως τουρίστες. Αρχικά γίνεται μια αναφορά στον Mεσογειακό τουρισμό, την ταχύτατη ανάπτυξή του και την προβληματική που ...
 • Προώθηση και μάρκετινγκ επιχειρήσεων με χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Λιακόπουλος, Κωνσταντίνος; Μητσικουρίδης, Νικόλαος; Σαρρής, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαστοράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-21
  Στην εργασία αυτή μελετάμε την έννοια του Social Media Μάρκετινγκ και τη σύνδεσή του με το χώρο των επιχειρήσεων. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι ...
 • Η αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα πλαίσια του fashion marketing.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Μπεχράκη, Παυλίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τριχάς, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-21
  Στις μέρες μας όπου οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο χρησιμοποιούνται σε κάθε έκφανση της καθημερινότητάς μας, έχουν «εισβάλει» και στο χώρο της μόδας, καθώς οι επιχειρήσεις μόδας μπορούν να προωθήσουν τα προϊόντα τους ...
 • Αγροτικό μάρκετινγκ. Ο ρόλος των συνεταιρισμών στη προώθηση των αγροτικών προϊόντων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Αντωνίου, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τριχάς, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-20
  Στην παρούσα πτυχιακή εξετάζεται η συμβολή των αγροτικών συνεταιρισμών στην προώθηση των αγροτικών προϊόντων. Αναλύονται τα βασικά μεγέθη του αγροτικού τομέα, όπως η διάρθρωσή του, το επίπεδο της απασχόλησης και του ...
 • Σκοτεινός τουρισμός. Μελέτη περίπτωσης: Σπιναλόγκα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Περιστεράκη, Ελισάβετ
  Επιβλέπων καθηγητής: Τριχάς, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-20
  Η παρούσα εργασία αφορά στον «Σκοτεινό Τουρισμό» ή αλλιώς «Τουρισμό Θλίψης» ή «Τουρισμό Θανάτου». Πρόκειται για το είδος τουρισμού το οποίο αφορά μέρη που συνδέονται με τον θάνατο, την θλίψη και την καταστροφή, όπως είναι ...
 • Διερεύνηση του βαθμού επιρροής του αθλητικού μάρκετινγκ στην συμπεριφορά του αθλητικού καταναλωτή στην Ελλάδα. Περίπτωση μελέτης των νέων ηλικίας 16-26 ετών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Κυριακόπουλος, Κωνσταντίνος; Τσάπαλας, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαστοράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-20
  Στην εργασία αυτή με αφορμή την διερεύνηση του βαθμού επιρροής του αθλητικού μάρκετινγκ στην συμπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή, αναλύεται εκτενώς το κοινωνικό φαινόμενο της συμπεριφοράς του καταναλωτή γενικότερα. Το αθλητικό ...
 • Τα στάδια ανάπτυξης μιας viral marketing καμπάνιας μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Ασπρογέρακα, Δανάη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαστοράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-20
  Το Viral Marketing είναι μια τεχνική που αποσκοπεί στην δημιουργία “θορύβου” γύρω από την επιχείρηση ή το προϊόν που προωθούμε ο οποίος επιτυγχάνεται με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και την διανομή δωρεάν ποιοτικών ...

Δείτε περισσότερα