• Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού με θέμα «φωτισμός» σύμφωνα με το πρότυπο SCORM.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Αχινάς, Ευάγγελος
    Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-02
    Αρχικά αναφερόμαστε σε βασικές έννοιες του φυσικού και τεχνητού φωτισμού. Πιο συγκεκριμένα γίνεται μια μικρή εισαγωγή στις ιδιότητες του φωτός αλλά και στο φάσμα του. Στη συνέχεια αναφέρουμε συνοπτικά τις θεωρίες της οπτικής ...