• Τήρηση βιβλίων εσόδων εξόδων σε μηχανογραφημένο περιβάλλον για μια χρήση.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Αδαμάκη, Γεωργία; Μουντράκη, Γεωργία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-07-2008
    Στη συγκεκριμένη εργασία θα αναφερθούμε στην μηχανογραφημένη τήρηση βιβλίων και στην σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας. Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στο καταστατικό της ομόρρυθμης εταιρείας, τα μισθωτήρια συμβόλαια, τις ημερολογιακές ...