• Στάσεις επαγγελματιών υγείας, εθελοντών και κοινού πληθυσμού σχετικά με τον εθελοντισμό.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Βρύση, Βασιλική; Ιγνατίδου, Σταυρούλα
    Επιβλέπων καθηγητής: Καρτσωνάκη, Μαρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-05-19
    Εθελοντισμός είναι η δραστηριότητα εκείνη που αναπτύσσεται κατά τρόπο προσωπικό, αυθόρμητο, ελεύθερο, χωρίς σκοπό ατομικού κέρδους από μεμονωμένους πολίτες ατομικά ή διαμέσου των οργανώσεων των οποίων αποτελούν μέλη. ...