• Βαθμός ικανοποίησης ασθενών με οστεοπόρωση που συμμετέχουν σε νοσηλευτικά προγράμματα στην Κύπρο.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Ιγνατίου, Ιγνάτιος; Κωνσταντίνου, Νεκτάριος; Ξιούρου, Γιάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Τσιράκος, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-09-2010
    Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών με οστεοπόρωση και αξιολόγηση της νοσηλευτικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση της. Με σκοπό τη διεξαγωγή συμπερασμάτων. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε μια ...