Εμφάνιση απλής εγγραφής

Humidity and temperature control using microcontroller.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚώτσιας, Οδυσσέαςel
dc.creatorKotsias, Odysseasen
dc.date.accessioned2016-03-15T13:08:19Z
dc.date.available2016-03-15T13:08:19Z
dc.date.issued2011-06-17T20:52:02Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/2034
dc.description.abstractΣτόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και η έρευνα του αυτόματου ελέγχου της υγρασίας και της θερμοκρασίας μέσω ενός μικροελεγκτή. Σκοπός κάθε έρευνας είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, μέσω των έξυπνων σπιτιών - έξυπνων κτηρίων και γενικότερα η απλούστευση της καθημερινότητας, μέσω αυτοματισμών και μέσα από τη χρήση αισθητηρίων. Ο αυτοματισμός μέσω μικροελεγκτών επιτρέπει τον έλεγχο και τη χρήση του συστήματος για περισσότερα υποσυστήματα χωρίς να απαιτούνται μεγάλες αλλαγές στο σύστημα παρά μόνο αλλαγή στον κώδικα του προγράμματος.el
dc.description.abstractThe purpose of this project is the research and the study of the automatic control of temperature and humidity using a microcontroller. The purpose of every research is to improve living conditions through smart homes, smart buildings and generally the simplification of everyday life through the automation and through the use of sensors. Automation using microcontrollers allows the usage of the system for more subsystems, without making great changes in the basic system, just only changing the program code.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Electronic Engineeringen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΈλεγχος υγρασίας και θερμοκρασίας με μικροελεγκτή.el
dc.titleHumidity and temperature control using microcontroller.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚώτσιας, Οδυσσέαςel
heal.creatorNameKotsias, Odysseasen
heal.publicationDate2011-06-17T20:52:02Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/2034
heal.abstractΣτόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και η έρευνα του αυτόματου ελέγχου της υγρασίας και της θερμοκρασίας μέσω ενός μικροελεγκτή. Σκοπός κάθε έρευνας είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, μέσω των έξυπνων σπιτιών - έξυπνων κτηρίων και γενικότερα η απλούστευση της καθημερινότητας, μέσω αυτοματισμών και μέσα από τη χρήση αισθητηρίων. Ο αυτοματισμός μέσω μικροελεγκτών επιτρέπει τον έλεγχο και τη χρήση του συστήματος για περισσότερα υποσυστήματα χωρίς να απαιτούνται μεγάλες αλλαγές στο σύστημα παρά μόνο αλλαγή στον κώδικα του προγράμματος.el
heal.abstractThe purpose of this project is the research and the study of the automatic control of temperature and humidity using a microcontroller. The purpose of every research is to improve living conditions through smart homes, smart buildings and generally the simplification of everyday life through the automation and through the use of sensors. Automation using microcontrollers allows the usage of the system for more subsystems, without making great changes in the basic system, just only changing the program code.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Electronic Engineeringen
heal.titleΈλεγχος υγρασίας και θερμοκρασίας με μικροελεγκτή.el
heal.titleHumidity and temperature control using microcontroller.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordθερμοκρασία, υγρασία, μικροελεγκτές, αυτόματος έλεγχοςel
heal.keywordtemperature, humidity, microcontroller, automatic controlen
heal.advisorNameΡηγάκης, Ηρακλήςel
heal.advisorNameRigakis, Iraklisen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)