Εμφάνιση απλής εγγραφής

Study and construction of a DAB receiver.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΠαπαδάκης, Μιχάληςel
dc.creatorPapadakis, Michalisen
dc.date.accessioned2016-03-15T13:09:02Z
dc.date.available2016-03-15T13:09:02Z
dc.date.issued2008-03-28T17:40:20Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/2063
dc.description.abstractΣκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη ενός DAB δέκτη (Digital Audio Broadcast Ψηφιακή Πλατφόρμα Ραδιοφωνίας) με απώτερο στόχο τη συλλογή πληροφοριών και υλικών ώστε να είναι εφικτή η μελλοντική εφαρμογή του μέσω μιας πρότυπης σχεδίασης.el
dc.description.abstractTarget of this diploma work is the study of a DAB receiver (Digital Audio Broadcast). The objective is the collection of information and materials so that is possible the future application through a design model.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Electronic Engineeringen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΜελέτη και κατασκευή δέκτη DAB.el
dc.titleStudy and construction of a DAB receiver.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΠαπαδάκης, Μιχάληςel
heal.creatorNamePapadakis, Michalisen
heal.publicationDate2008-03-28T17:40:20Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/2063
heal.abstractΣκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη ενός DAB δέκτη (Digital Audio Broadcast Ψηφιακή Πλατφόρμα Ραδιοφωνίας) με απώτερο στόχο τη συλλογή πληροφοριών και υλικών ώστε να είναι εφικτή η μελλοντική εφαρμογή του μέσω μιας πρότυπης σχεδίασης.el
heal.abstractTarget of this diploma work is the study of a DAB receiver (Digital Audio Broadcast). The objective is the collection of information and materials so that is possible the future application through a design model.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Electronic Engineeringen
heal.titleΜελέτη και κατασκευή δέκτη DAB.el
heal.titleStudy and construction of a DAB receiver.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordδέκτης DAB, πομπός, ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό σύστημα, ραδιόφωνο, εκπομπήel
heal.keywordDAB receiver, transmitter, digital telecommunication system, radio, broadcasten
heal.advisorNameΑντωνιδάκης, Εμμανουήλel
heal.advisorNameAntonidakis, Emmanouilen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)