Πρόσφατες υποβολές

 • Ο έλεγχος των φορολογικών υποθέσεων και τα είδη του ελέγχου. Ο έλεγχος στα νομικά πρόσωπα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γλαμπεδάκη, Αδαμαντία; Καραπατή, Γεωργία; Νάσσος, Χρήστος
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Φιλία-Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-02-15
  Η παρούσα εργασία εκπονείται στα πλαίσια των λογιστικών αρχών και ως αντικείμενο έχει την περιγραφή των φορολογικών διαδικασιών και των φορολογικών ελέγχων των νομικών προσώπων. Αρχικά γίνεται εκτενής αναφορά στις βασικές ...
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εμπορικής επιχείρησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ανδρεδάκη, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-02-15
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία βασικός μας σκοπός είναι η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε. για την τριετία 2014, 2015, 2016 με τη μέθοδο των αριθμοδεικτών. Η ερευνά μας βασίστηκε ...
 • Αναγνώριση καρκινώματος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Συνάπαλος, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-02-15
  Στην παρούσα εργασία ασχολείται με το ζήτημα του υπολογιστικά υποβοηθούμενου εντοπισμού και κατηγοριοποίησης καρκινικών όγκων σε μαστογραφίες. Με αφετηρία τις δημοσιεύσεις της βιβλιογραφίας εντοπίζονται οι τεχνικές και ...
 • Aξιολόγηση κτιρίων και υποδοχή PCM υλικών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πρίφτης, Πέτρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σακκάς, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-02-15
  Η πτυχιακή που ακολουθεί με θέμα «αξιολόγηση κτιρίων και υποδοχή pcm υλικών» στόχο έχει να διατρέξει τις βιβλιογραφικές πηγές που αναδεικνύουν την αξία, αναγκαιότητα και χρήση των υλικών αλλαγής φάσης στο κατασκευαστικό ...
 • Εφαρμογή Android για καθοδήγηση καθημερινών δραστηριοτήτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Παπαθεοδώρου, Νικόλαος-Τσαμπίκος; Πέρρι, Εντζίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-02-15
  Η εφαρμογή που αναπτύξαμε παρέχει υπηρεσίες καθοδήγησης σε οποιονδήποτε χρήστη που επιθυμεί να κάνει μια καθημερινή δραστηριότητα. Θα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη εφόσον έχει εγγραφεί με τα στοιχεία του, να εισάγει ...
 • Αποτύπωση και μελέτη των γνώσεων και των απόψεων του γενικού πληθυσμού για την εθελοντική αιμοδοσία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Δημητρίου, Δημήτριος; Ροδοσθένους, Ραφαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Καρτσωνάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-02-06
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η παρούσα πτυχιακή εργασία είχε ως στόχο την διερεύνηση, αποτύπωση και μελέτη των γνώσεων και των απόψεων του γενικού πληθυσμού για την εθελοντική αιμοδοσία. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Εθελοντικής Αιμοδοσίας ...
 • Μελέτη ικανοποίησης επισκεπτών στη Κρήτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: -
  Επιβλέπων καθηγητής: Αποστολάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-02-05
  Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί η χρήση της μάρκας στους προορισμούς και να σχεδιαστεί μία μάρκα προορισμού για τον Νομό Ηρακλείου Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα πτυχιακή εργασία είχε ως στόχο να ...
 • Αξιολόγηση μετοχών στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Nasdaq).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Τσιάμης, Έκτορας; Χατζηπαυλής, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λουκέρης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-02-05
  Στόχος της εργασίας είναι, να αναδείξουμε την χρησιμότητα των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών κατά τη διαδικασία τόσο της δημιουργίας ενός χαρτοφυλακίου, όσο της αναδιάρθρωσής του. Η άντληση των λογιστικών καταστάσεων ...
 • Διαφορές στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων μεταξύ των Ε.Λ.Π. και Δ.Λ.Π.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Λύκου, Ευγενία; Μαλεφιτσάκη, Εμμανουέλα-Βικτωρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γιαννούλης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-01-16
  Με τον Νόμο 4308/2014 ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο οι λογιστικές διατάξεις της κωδικοποιημένης οδηγίας 2013/34/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πλαίσιο που καθορίστηκε επιδίωξε την θέσπιση ενιαίων λογιστικών κανόνων ανεξάρτητα ...
 • Σημασία φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κόκκινου, Ερριέτη; Λουλάκη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Φιλία-Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-01-28
  Στην παρούσα εργασία, αναλύουμε το ζήτημα της φοροδιαφυγής και της φορολογικής ανομίας και εντοπίζει τους παράγοντες που μπορεί να την επηρεάσουν, καθώς και την επιβολή προστίμων για την προσπάθεια αντιμετώπισής τους. Το ...
 • Χρηματοδότηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Καϊα, Βασιλική
  Επιβλέπων καθηγητής: Δασκαλάκη, Χαρούλα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-01-25
  Η επένδυση σε ένα ή περισσότερα πλοία, προϋποθέτει τη μελέτη και την αξιολόγηση πολλαπλών και ποικίλων μεταβλητών, προτάσεων και σεναρίων. Μεταβλητές όπως οι διάσημοι κύκλοι της ναυτιλίας, η διαφορά στην αξία ενός ...
 • Διερεύνηση του επιπέδου ποιότητας ζωής και της ψυχολογικής επιβάρυνσης ατόμων με θαλασσαιμίες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Γιανναδάκη, Γεωργία-Κωνσταντίνα; Σποντιδάκη, Ανδρομάχη; Τζαγκαράκη, Μαριλένα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρίκος, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-12-27
  Η θαλασσαιμία ως η συνηθέστερη γενετική διαταραχή παγκοσμίως θεωρείται σοβαρό πρόβλημα σε θέματα δημόσιας υγείας στην περιοχή της Μεσογείου. Για τέτοιες χρόνιες καταστάσεις, είναι σημαντική η επιβίωση αλλά και η ποιότητα ...
 • Βελτιστοποίηση μηχανής extruder εξώθησης ABS πλαστικού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μαγουλάκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Πετούσης, Μάρκος; Βιδάκης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-12-12
  Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η βελτιστοποίηση της υπάρχουσας μηχανής εξώθησης (extruder) του εργαστηρίου Μηχανολογίας Ακριβείας και Αντίστροφης Μηχανικής του Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης. Η βελτιστοποίηση αυτή κρίθηκε ...
 • Ανάπτυξη mobile εφαρμογής γεωγραφικού προσδιορισμού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος)
  Συγγραφείς: Χαλκιαδάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καπανταϊδάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-12-20
  Η παρακάτω πτυχιακή διαπραγματεύεται την δημιουργία και το τρόπο υλοποίησης εφαρμογής υπηρεσίας γεωγραφικού προσδιορισμού, με την χρήση κινητού τηλεφώνου ή κινητής συσκευής η οποία θα είναι διαθέσιμη για λειτουργικά συστήματα ...
 • Ψηφιακά νομίσματα – Η περίπτωση bitcoin: τάσεις και προοπτικές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος)
  Συγγραφείς: Πσενιτσίνιι, Ντανιήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-12-30
  Αυτή η εργασία στοχεύει στο να προσεγγίσει τον τομέα των ψηφιακών νομισμάτων και ιδιαίτερα αυτόν του Bitcoin. Η προσέγγιση θα είναι θεωρητική, τεχνολογική και πρακτική ως αποτύπωση της κατάστασης που επικρατεί σήμερα. Στο ...
 • Πληροφοριακά συστήματα e-learning στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος)
  Συγγραφείς: Γιόλλα, Έρνεστ; Μπουρµπάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-12-17
  Τελευταία εντοπίζεται τεράστια συμμετοχή των νέων τεχνολογιών στον τομέα της εκπαίδευσης. Οι νέες αυτές τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας συμμετέχουν ενεργά και επιδρούν σε όλες τις βαθμίδες αλλά και σε όλους ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων ANEK LINES και MINOAN LINES.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος)
  Συγγραφείς: Πανιεράκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Πετράκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-12-18
  Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τη χρηματοοικονομική ανάλυση και σύγκριση των επιβατηγών ναυτιλιακών εταιρειών ANEKLINES και MINOANLINES για τα έτη 2015 έως 2017. Αναφέρονται πληροφορίες για το αντικείμενο δραστηριότητας ...
 • Σχεδιασμός σεναρίων για εφαρμογή στη στρατηγική ανάπτυξης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Γλαρέντζος, Φάνης-Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξανθός, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-01-07
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζει εάν η τεχνική Σχεδιασμού Σεναρίων είναι ωφέλιμη για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο ελληνικό περιβάλλον. Υπάρχει διατύπωση για τα κύρια βήματα της παρούσας εργασίας και την εξέλιξη της από ...
 • Ανάλυση μικροελεγκτή τύπου ARM και υλοποίηση εφαρμογής ταξινόμησης υλικών σε ράφια.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καλογεράκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Βισκαδούρος, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-01-07
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας, πρώτον είναι να δημιουργηθεί ένας οδηγός χρήσης ενός καινοτόμου μικροελεγκτή τύπου ARM για μελλοντική του χρήση στην έρευνα και σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Έγινε λοιπόν η επιλογή ...
 • Νέα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ 9, 15, 16, 17) .Όλες οι τελευταίες μεταβολές και εξελίξεις. Οι επιδράσεις των στις χρηματ/κές καταστάσεις των κλάδων τροφίμων, ποτών, καταναλωτικών προϊόντων, καθώς επίσης και στους χρηματ/κούς κλάδους μισθώσεων και ασφαλίσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Τζαγκαράκη, Μαρίνα; Τζαγκαράκη, Φανή
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Θάλεια
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-01-07
  Η οικονομική κρίση στάθηκε ως η κύρια αφορμή για την αναθεώρηση και βελτίωση πολλών προτύπων, τα οποία θεωρήθηκαν από πολλούς πως συνέβαλαν στην μεγέθυνση της. Αμέσως ξεκίνησαν οι συζητήσεις για αυτές τις αλλαγές από τις ...

Δείτε περισσότερα