Πρόσφατες υποβολές

 • Μελέτη αυτόνομου υβριδικού συστήματος μονοκατοικίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
  Συγγραφείς: Μενεγάκης, Άγγελος-Επιμενίδης
  Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-28
  Καθώς οι αρνητικές περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις των παραδοσιακών πηγών ενέργειας συνεχίζουν να πληθαίνουν, σήμερα κρίνεται πιο αναγκαία από ποτέ η καθιέρωση νέων, βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον ...
 • Καινοτομία, συνεργασίες επιχειρήσεων και εξαγωγές σε οικονομική κρίση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Ξεκαρδάκης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ψιμάρνη-Βούλγαρη, Φωτεινή
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-05-22
  Σκοπός – Αυτή η εργασία εστιάζει στο ρόλο των συνεργασιών και των εξαγωγών ως προσδιοριστικών παραγόντων της καινοτομικότητας των Ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, συμβάλλοντας στην υπάρχουσα ...
 • Εσωτερικός έλεγχος σε ERP περιβάλλοντα. Εμπειρική Έρευνα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μαγουλιανού, Σταυρούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Στεφάνου, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-03-30
  Σκοπός: Η εργασία αυτή διερευνά τη σχέση εσωτερικού ελέγχου και σύγχρονων συστημάτων ενδο-επιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP), τόσο θεωρητικά, όσο και εμπειρικά με έρευνα πεδίου σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης. ...
 • Εσωτερικός έλεγχος σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Ανδριανού, Ευτυχία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαμαρά, Αγγελική
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-12-07
  Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί διεθνώς πλέον, διαδικασία που επιφέρει πολλαπλά οφέλη και προστιθέμενη αξία σε πάσης φύσεως οικονομικές μονάδες του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα που την εφαρμόζουν, υπό την προϋπόθεση ότι ...
 • Αναβαλλόμενη φορολογία και διαχείριση κερδών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Ρουσάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζήσης, Βασίλειος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-02-23
  Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, το φαινόμενο της χειραγώγησης των κερδών απασχολεί σε μεγάλο βαθμό τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων (αναλυτές, επενδυτές, ρυθμιστικές αρχές), ...
 • Αναγνώριση ανθρώπινης δραστηριότητας με χρήση έξυπνων τηλεφώνων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Μαλλιωτάκης, Θεόδωρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσικνάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-02-20
  Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη συστημάτων αναγνώρισης της ανθρώπινης δραστηριότητας με τη χρήση «έξυπνων» φορητών συσκευών. Το κύριο ερευνητικό ερώτημα το οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε είναι: «Ποιο είναι η ...
 • Μια serious game πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας για την υποστήριξη θεραπείας ατόμων με φοβίες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Κορναράκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Παχουλάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-02-09
  Οι φοβίες είναι ένα είδος Διαταραχής Άγχους με πάσχον ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού. Τα τελευταία χρόνια έχει αναδυθεί η Θεραπεία Έκθεσης Εικονικής Πραγματικότητας, που βοηθάει στη θεραπεία φοβιών με τη χρήση ...
 • Έλεγχος ρομποτικού δακτύλου για τη θέση και την άσκηση δύναμης σε επίπεδη επιφάνεια.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Καββουσανός, Σταύρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-01-31
  Η παρούσα εργασία ασχολείται με το πρόβλημα του ελέγχου ενός ρομποτικού δακτύλου με παραμορφώσιμο άκρο καθώς κινείται πάνω σε μια επίπεδη και άκαμπτη επιφάνεια προς μια προκαθορισμένη θέση έτσι ώστε να εκτελεί κίνηση ...
 • Μέθοδοι επεξεργασίας σήματος για την εκτίμηση φυσιολογικών παραμέτρων από οπτικές καταγραφές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Χριστινάκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσικνάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-01-16
  Η παρακολούθηση των βιοσημάτων (physiological signals) ενός ατόμου εξ’ αποστάσεως και χωρίς επαφή αποτελεί μια σημαντική επιστημονική πρόκληση της οποίας η επίλυση θα επιτρέψει την ανάπτυξη καινοτόμων, μη παρεμβατικών ...
 • Ανάπτυξη συστήματος για τον έλεγχο της φωτοκαταλυτικής απομάκρυνσης αέριων ρύπων πάνω σε επιστρώσεις οξειδίων μετάλλων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Δρετάκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσαράκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-12-21
  Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας στη σημερινή εποχή είναι η ρύπανση του περιβάλλοντος και ειδικότερα της ατμόσφαιρας. Οι μηχανές που χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά του ο άνθρωπος ...
 • Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις ως παράγοντας περιφερειακής οικονομικής μεγέθυνσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Παπαδοπούλου, Ζαχαρούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-12-20
  Η εργασία αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει τις διαφορές που υπάρχουν σε κάθε περιφέρεια, μελετώντας τις ροές κεφαλαίων της κάθε περιοχής. Μέσα από αυτήν την ανάλυση αναμένεται να γίνει μια προσέγγιση στα προβλήματα της ...
 • Διεθνείς διαφορές στη λογιστική τυποποίηση και συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Δανελάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροδοσθένους, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-12-20
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αποτύπωση της ύπαρξης ή μη διαφοροποιήσεων στην ποιότητα της πληροφορίας που δίδεται στην Αμερική με τη χρήση των (US GAAP) Γενικώς Αποδεκτών Λογιστικών Κανόνων, και στην Ευρώπη με τη ...
 • Σχεδιασμός, κατασκευή και συναρμολόγηση έξυπνου εγαλείου κρουστικής λάξευσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Μανιάδη, Αθηνά
  Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-11-29
  Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εξετάζεται ο σκοπός, ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός έξυπνου εργαλείου κρουστικής λάξευσης, ικανό να κατεργάζεται εύθραυστα, ψαθυρά υλικά όπως το μάρμαρο και άλλους λίθους που χρησιμοποιούνται ...
 • Κεφαλαιακή διάθρωση συγκέντρωση ιδιοκτησίας και απόδοση των ελληνικών επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Κουκούλας, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-11-23
  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης που υπάρχει μεταξύ κεφαλαιακής δομής, ιδιοκτησιακής δομής και απόδοσης στις Ελληνικές επιχειρήσεις. Σχεδιασμός/ Μεθοδολογία/Προσέγγιση : Τα στοιχεία συλλέχθηκαν ...
 • Σχέση μεταξύ μεγέθους, ρυθμού ανάπτυξης και κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Σκορδυλάκης, Χρήστος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-11-23
  Η παρούσα μελέτη διερευνά τη σχέση μεταξύ του ρυθμού ανάπτυξης, του μεγέθους και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Ο ρυθμός ανάπτυξης στην παρούσα μελέτη εκφράζεται μέσω του ρυθμού ανάπτυξης των πωλήσεων και των εργαζομένων ...
 • Διακόσμηση εσωτερικών χώρων με χρήση σημασιολογικών ερωτημάτων και 3D αναπαράστασης μέσω WebRTC και X3DOM.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Στειακάκη, Μαλβίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-11-10
  Στην εργασία αυτή, παρουσιάζεται ένα διαδικτυακό εργαλείο για την διακόσμηση εσωτερικών χώρων που ενσωματώνει την επικοινωνία πραγματικού χρόνου, τις διαδικτυακές τρισδιάστατες τεχνολογίες και τον σημασιολογικό ιστό. Το ...
 • Ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός φιλικού προς το διαδίκτυο τηλεφωνικό σύστημα επικοινωνιών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Δασκαλάκης, Δημήτριος-Χρήστος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-11-01
  Σε αυτήν την διατριβή θα αξιοποιήσουμε την σχετική ωριμότητα τεχνολογιών και βιβλιοθηκών κώδικα όπως αυτές του WebRTC, του JsSIP και Asterisk για να υλοποιήσουμε μια πλατφόρμα αυξημένων επικοινωνιακών δυνατοτήτων. Δώσαμε ...
 • Παντός εδάφους αυτόνομη αρθρωτή ρομποτική πλατφόρμα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Δεληγιάννης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδουράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-10-31
  Τα τελευταία χρόνια βασικό πεδίο έρευνας αποτελεί η ανάπτυξη μιας αυτόνομης αρθρωτής ρομποτικής πλατφόρμας εδάφους με δυνατότητα πλοήγησης και ελιγμών σε ένα μη δομημένο περιβάλλον. Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται ...
 • Μελέτη μεθοδολογίας μέτρησης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων παλμικών περιστρεφόμενων υψηλής ενέργειας σημάτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Παντελάκη, Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Στρατάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-10-31
  Η μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας των ασύρματων επικοινωνιών έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία για τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της έκθεσης ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στην ανθρώπινη υγεία. Ένας ειδικός τύπος των εκπομπών ...
 • Εξερεύνηση της δραστηριότητας του ματιού σαν δείκτης συναισθήματος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Τζεδάκης, Χαράλαμπος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσικνάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-10-31
  Το ανθρώπινο μάτι, εκτός από λειτουργία της όρασης, αντικατοπτρίζει τη διάθεση, την φυσική και ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του ατόμου. Η δραστηριότητα και συμπεριφορά του ματιού η οποία αναπαρίσταται στο μέγεθος της κόρης ...

Δείτε περισσότερα