Πρόσφατες υποβολές

 • Κατηγορική αξιολόγηση της κατάθλιψης βάσει χαρακτηριστικών υψηλού επιπέδου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Βαζακοπούλου, Καλλιόπη-Μαρίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσικνάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-04-17
  Η κατάθλιψη είναι μια από τις κύριες αιτίες κακής υγείας και δυσλειτουργίας παγκοσμίως. Στις ΗΠΑ, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν διαγνωστεί με κατάθλιψη έως το 2015. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Οργανισμού ...
 • Διερεύνηση της συμπεριφοράς συστημάτων διαφορικής προστασίας μετασχηματιστών ισχύος και ανάπτυξη υπολογιστικού μοντέλου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
  Συγγραφείς: Αράπογλου, Νικολίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σιδεράκης, Κυριάκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-04-17
  Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος σπουδών με τίτλο Ενεργειακά Συστήματα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης και αφορά την διερεύνηση της ...
 • Σύστημα ερωταποκρίσεων σημασιολογικής ανάλυσης με βάση το ER model.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Τσάμπος, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρακάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-04-17
  Τα συστήματα ερωταποκρίσεων αποτελούν την ιδανική λύση στην ανάγκη του σύγχρονου χρήστη των υπολογιστών και των έξυπνων συσκευών προκειμένου να αποκτήσουν τις ζητούμενες πληροφορίες με ακριβή τρόπο. Μπορούν να προσφέρουν ...
 • Ανάπτυξη συστήματος καθαρισμού επιφανειών με πλάσμα και χρήση του για την βελτίωση των επιφανειακών ιδιοτήτων υλικών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Γρηγορόπουλος, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουδουμάς, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-04-17
  Η παρούσα εργασία αφορά την κατασκευή διάταξης καθαρισμού με τη χρήση πλάσματος. Αρχικά γίνεται αναφορά στις κλασσικές διατάξεις καθαρισμού επιφανειών, ενώ στην συνέχεια παρουσιάζεται μια σύντομη περιγραφή της έννοιας του ...
 • Ανάπτυξη και έλεγχος συστήματος κατευθυντικής κεραίας σε ωκεανογραφικούς πλωτήρες μέτρησης δεδομένων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Πέττας, Διονύσιος-Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-03-13
  Λόγω της ταχείας τεχνολογικής ανάπτυξης, μια μεγάλη ποικιλία υφιστάμενων και νέων αισθητήρων μπορεί ενδεχομένως να φιλοξενηθεί σε έναν ωκεανογραφικό πλωτήρα. Για να αντιμετωπιστεί η εγκατάσταση πολλών αισθητήρων και η ...
 • Εξωτερικός έλεγχος ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Ρεμπούτσικα, Λεμονιά-Μαρίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεγκάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-03-27
  Η έννοια του εξωτερικού ελέγχου, έχει καθιερωθεί σε θέματα που σχετίζονται με την οικονομία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια διαδικασία, η οποία δίνει την ικανότητα στις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν εγκαίρως και με ...
 • Ενεργειακή προσομοίωση κατοικίας στις 4 κλιματικές ζώνες με χρήση των λογισμικών Revit και GBS.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
  Συγγραφείς: Βαρδάκη, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μονιάκης, Μύρων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-02-22
  Η κατανάλωση ενέργειας από τα κτίρια και ειδικότερα από τις κατοικίες αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, τόσο στην Ε.Ε. όσο και στην Ελλάδα. Απαιτείται σωστή επιλογή των διαθέσιμων ...
 • Επίδραση των Δ.Λ.Π και του κεφαλαίου κίνησης στην χειραγώγηση των λογιστικών κερδών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Δρακουλάκης, Ελευθέριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραμπίνης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-02-22
  Η παρούσα εργασία διερευνά, κατά κύριο λόγο, το φαινόμενο της χειραγώγησης των λογιστικών κερδών. Μέσω του ορισμού της χειραγώγησης και περιγράφοντας ακριβώς τα κίνητρα που ωθούν κάθε ομάδα εμπλεκόμενη με την λειτουργία ...
 • Ανάλυση μονοπατιών για ChIP-seq δεδομένα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Ατσαλάκη, Ξανθούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσικνάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-01-22
  Με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και την ολοκλήρωση του προγράμματος χαρτογράφησης του Ανθρώπινου Γονιδιώματος δημιουργήθηκε η ανάγκη και οι επιστήμονες στράφηκαν στην αναγνώριση των σχέσεων που εκφράζονται ανάμεσα ...
 • Ελαφρύς μηχανισμός ελέγχου πρόσβασης για συσκευές σε συστήματα ΙοΤ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Πιτσιλαδή, Αδαμαντία
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-01-10
  Τα διασυνδεδεμένα συστήματα πληροφορικής, σε διάφορες μορφές, αναμένεται να διαπεράσουν τη ζωή μας, πραγματοποιώντας το όραμα του Internet of Thngs (IoT) και επιτρέποντάς μας να απολαύσουμε νέες, ενισχυμένες υπηρεσίες που ...
 • Υλοποίηση εφαρμογής βασισμένη στον ιστό, η οποία υποστηρίζει την προδιαγραφή common cartridge σύμφωνα με την IMS.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Ρελάκης, Αντώνιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-20
  Το IMS CC αποτελεί την πιο τεχνολογικά ενημερωμένη μορφή συσκευασίας εκπαιδευτικού υλικού για ηλεκτρονική μάθηση. Ενσωματώνει όλα σχεδόν τα πρότυπα της IMS global για μια ολοκληρωμένη διεπαφή χρήστη με το εκπαιδευτικό ...
 • Διάχυτη μάθηση με το Experience API.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Παπαδοκωστάκη, Κοραλία
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-12-05
  Αναμφίβολα τα σύγχρονα σπουδαία και δημοφιλή τεχνολογικά επιτεύγματα- το Διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα και οι κινητές συσκευές- επηρεάζουν σημαντικά τις τάσεις της εκπαίδευσης. Με την ραγδαία εξάπλωση των ευρυζωνικών ...
 • Διαδικτυακό ευφυές διδακτικό σύστημα για Prolog βασισμένο στη θεωρία του Κονστρουκτιβισμού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Σταθάκη, Αφροδίτη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρακάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-12-05
  Τα ευφυή συστήματα διδασκαλίας (ITS) ενσωματώνουν τεχνικές για τη μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων στους σπουδαστές. Αυτά τα συστήματα βασίζονται σε ένα συνδυασμό οδηγιών με τη βοήθεια του υπολογιστή και της τεχνητής ...
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και η επίδραση των Δ.Λ.Π. 16 και 38 στις επιχειρήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Κοκκινάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Λαδάς, Ανέστης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-12-01
  Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα επινοήθηκαν αφενός για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που σχετίζονται με τη λογιστική, όπως αυτή χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και αφετέρου για να αποτελέσουν μια ...
 • Παραγωγικότητα επιχειρήσεων και έρευνα και ανάπτυξη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μαθιουδάκης, Μηνάς
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-12-01
  Σκοπός: Στοχεύουμε να δείξουμε πώς επιδρά το γνωστικό κεφάλαιο στη μέση παραγωγικότητα της εργασίας των εταιρειών όλων των κλάδων στην ΕΕ την περίοδο 2000-2013. Μεθοδολογία: Χρησιμοποιείται η αναλυτική μέθοδος τόσο στην ...
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη προσαρμόσιμης πλατφόρμας εκπαιδευτικών παιχνιδιών με βάση το προφίλ μάθησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Χαριτάκης, Σταύρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-12-01
  Η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η εκτεταμένη χρήση της σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής έχουν επιφέρει τεράστιο αντίκτυπο στην εκπαιδευτική διαδικασία, δημιουργώντας ...
 • Εσωτερικός έλεγχος τραπεζών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Νικηφόρου, Σταυρούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαμαρά, Αγγελική
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-11-09
  Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο, η παγκοσμιοποίηση των εμπορικών και οικονομικών δραστηριοτήτων και η παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα όξυναν την προσοχή στον εσωτερικό έλεγχο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ο ...
 • Απομακρυσμένη παρακολούθηση του του πληθυσμού δάκου της ελιάς, Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) με χρήση αυτόματης παγίδας McPhail ελεγχόμενης από Raspberry Pi.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Καραπατάκης, Ιάκωβος
  Επιβλέπων καθηγητής: Δοϊτσίδης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-09
  Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής εργασίας αναπτύχθηκε αυτόνομη ηλεκτρονική παγίδα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απομακρυσμένη παρακολούθηση του πληθυσμού δάκου της ελιάς, Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) ...
 • Πως μπορεί να υποκλαπεί το GSM.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Γρηγοράκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιφάβας, Χαράλαμπος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-27
  Η ασφάλεια είναι ένα σημαντικό ζήτημα, ιδιαίτερα στη σημερινή προηγμένη τεχνολογικά κοινωνία. Το GSM είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο για ψηφιακά ασύρματα κινητά τηλέφωνα, που χρησιμοποιείται σήμερα από εκατομμύρια ανθρώπους ...
 • Συμβάσεις παραχώρησης δημοσίου και αξιολόγηση αποδόσεων [τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιώτη επενδυτή].

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Δερμιτζάκη, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σώρρος, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-21
  Η δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας τα τελευταία τρία χρόνια επιβάλλει γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης προκειμένου η ελληνική οικονομία να μπορέσει να ανακάμψει και να βγει από την κρίση με μικρή ...

Δείτε περισσότερα