Πρόσφατες υποβολές

 • Επίδραση των Δ.Λ.Π και του κεφαλαίου κίνησης στην χειραγώγηση των λογιστικών κερδών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Δρακουλάκης, Ελευθέριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραμπίνης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-02-22
  Η παρούσα εργασία διερευνά, κατά κύριο λόγο, το φαινόμενο της χειραγώγησης των λογιστικών κερδών. Μέσω του ορισμού της χειραγώγησης και περιγράφοντας ακριβώς τα κίνητρα που ωθούν κάθε ομάδα εμπλεκόμενη με την λειτουργία ...
 • Ανάλυση μονοπατιών για ChIP-seq δεδομένα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Ατσαλάκη, Ξανθούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσικνάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-01-22
  Με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και την ολοκλήρωση του προγράμματος χαρτογράφησης του Ανθρώπινου Γονιδιώματος δημιουργήθηκε η ανάγκη και οι επιστήμονες στράφηκαν στην αναγνώριση των σχέσεων που εκφράζονται ανάμεσα ...
 • Ελαφρύς μηχανισμός ελέγχου πρόσβασης για συσκευές σε συστήματα ΙοΤ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Πιτσιλαδή, Αδαμαντία
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-01-10
  Τα διασυνδεδεμένα συστήματα πληροφορικής, σε διάφορες μορφές, αναμένεται να διαπεράσουν τη ζωή μας, πραγματοποιώντας το όραμα του Internet of Thngs (IoT) και επιτρέποντάς μας να απολαύσουμε νέες, ενισχυμένες υπηρεσίες που ...
 • Υλοποίηση εφαρμογής βασισμένη στον ιστό, η οποία υποστηρίζει την προδιαγραφή common cartridge σύμφωνα με την IMS.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Ρελάκης, Αντώνιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-20
  Το IMS CC αποτελεί την πιο τεχνολογικά ενημερωμένη μορφή συσκευασίας εκπαιδευτικού υλικού για ηλεκτρονική μάθηση. Ενσωματώνει όλα σχεδόν τα πρότυπα της IMS global για μια ολοκληρωμένη διεπαφή χρήστη με το εκπαιδευτικό ...
 • Διάχυτη μάθηση με το Experience API.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Παπαδοκωστάκη, Κοραλία
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-12-05
  Αναμφίβολα τα σύγχρονα σπουδαία και δημοφιλή τεχνολογικά επιτεύγματα- το Διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα και οι κινητές συσκευές- επηρεάζουν σημαντικά τις τάσεις της εκπαίδευσης. Με την ραγδαία εξάπλωση των ευρυζωνικών ...
 • Διαδικτυακό ευφυές διδακτικό σύστημα για Prolog βασισμένο στη θεωρία του Κονστρουκτιβισμού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Σταθάκη, Αφροδίτη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρακάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-12-05
  Τα ευφυή συστήματα διδασκαλίας (ITS) ενσωματώνουν τεχνικές για τη μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων στους σπουδαστές. Αυτά τα συστήματα βασίζονται σε ένα συνδυασμό οδηγιών με τη βοήθεια του υπολογιστή και της τεχνητής ...
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και η επίδραση των Δ.Λ.Π. 16 και 38 στις επιχειρήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Κοκκινάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Λαδάς, Ανέστης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-12-01
  Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα επινοήθηκαν αφενός για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που σχετίζονται με τη λογιστική, όπως αυτή χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και αφετέρου για να αποτελέσουν μια ...
 • Παραγωγικότητα επιχειρήσεων και έρευνα και ανάπτυξη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μαθιουδάκης, Μηνάς
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-12-01
  Σκοπός: Στοχεύουμε να δείξουμε πώς επιδρά το γνωστικό κεφάλαιο στη μέση παραγωγικότητα της εργασίας των εταιρειών όλων των κλάδων στην ΕΕ την περίοδο 2000-2013. Μεθοδολογία: Χρησιμοποιείται η αναλυτική μέθοδος τόσο στην ...
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη προσαρμόσιμης πλατφόρμας εκπαιδευτικών παιχνιδιών με βάση το προφίλ μάθησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Χαριτάκης, Σταύρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-12-01
  Η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η εκτεταμένη χρήση της σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής έχουν επιφέρει τεράστιο αντίκτυπο στην εκπαιδευτική διαδικασία, δημιουργώντας ...
 • Εσωτερικός έλεγχος τραπεζών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Νικηφόρου, Σταυρούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαμαρά, Αγγελική
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-11-09
  Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο, η παγκοσμιοποίηση των εμπορικών και οικονομικών δραστηριοτήτων και η παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα όξυναν την προσοχή στον εσωτερικό έλεγχο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ο ...
 • Απομακρυσμένη παρακολούθηση του του πληθυσμού δάκου της ελιάς, Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) με χρήση αυτόματης παγίδας McPhail ελεγχόμενης από Raspberry Pi.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Καραπατάκης, Ιάκωβος
  Επιβλέπων καθηγητής: Δοϊτσίδης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-09
  Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής εργασίας αναπτύχθηκε αυτόνομη ηλεκτρονική παγίδα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απομακρυσμένη παρακολούθηση του πληθυσμού δάκου της ελιάς, Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) ...
 • Πως μπορεί να υποκλαπεί το GSM.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Γρηγοράκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιφάβας, Χαράλαμπος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-27
  Η ασφάλεια είναι ένα σημαντικό ζήτημα, ιδιαίτερα στη σημερινή προηγμένη τεχνολογικά κοινωνία. Το GSM είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο για ψηφιακά ασύρματα κινητά τηλέφωνα, που χρησιμοποιείται σήμερα από εκατομμύρια ανθρώπους ...
 • Συμβάσεις παραχώρησης δημοσίου και αξιολόγηση αποδόσεων [τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιώτη επενδυτή].

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Δερμιτζάκη, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σώρρος, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-21
  Η δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας τα τελευταία τρία χρόνια επιβάλλει γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης προκειμένου η ελληνική οικονομία να μπορέσει να ανακάμψει και να βγει από την κρίση με μικρή ...
 • Τρισδιάστατη απεικόνιση, παρακολούθηση και έλεγχος ΙοΤ συστήματος μέσω διαδικτύου. Ειδική μελέτη συστήματος συγκομιδής απορροών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Ατσάλη, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-19
  Σήμερα, η διαθεσιμότητα γλυκού νερού σε πολλές περιοχές του κόσμου είναι περιορισμένη, θέτοντας ένα σημαντικό εμπόδιο στην διαβίωση μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων. Η ανάπτυξη ενός αυτόνομου συστήματος για την συγκομιδή και ...
 • Επέκταση της κινητής πλατφόρμας υγείας Sana με χαρακτηριστικά που παρέχουν ανάλυση ηλεκτροκαρδιογραφήματος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Τσαμπή, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-19
  Η μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας πρόσφατα, προσφέρει καινοτομίες που βελτιώνουν την καθημερινή ζωή. Το κύριο όφελος της είναι ότι επηρεάζεται και ο κλάδος της ιατρικής, με σκοπό να παρέχεται καλύτερη υγειονομική περίθαλψη. ...
 • Τρισδιάστατη παρακολούθηση χεριού με βάση μοντέλο χρησιμοποιώντας την πληροφορία φωτισμού ως οπτικό χαρακτηριστικό.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Μπάτα, Νέλσον-Στέφανος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρής, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-13
  Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι η εκμετάλλευση του φωτισμού σαν οπτικό χαρακτηριστικό για την ανάπτυξη ενός 3D συστήματος παρακολούθησης χεριού. Η προτεινόμενη μέθοδος ακολουθεί την τεχνική της υπόθεσης-επαλήθευσης που ...
 • Αυτοματοποίηση συστήματος πολυφασματικής και χρονοαναλυόμενης απεικόνισης για τη μελέτη μετασχηματισμών φάσεων σε μαγνητο-διηλεκτρικά υλικά.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Μουράτης, Κυριάκος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουδουμάς, Εμμανουήλ; Λάππας, Αλέξανδρος; Λουκάκος, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-18
  Η μεταπτυχιακή εργασία αυτή αποσκοπεί στην αυτοματοποίηση συστημάτων χαρα- κτηρισμού υλικών και τη μελέτη της φυσικής τους συμπεριφοράς. Τα συστήματα που ανα- πτύχθηκαν σχεδιάσθηκαν για να χρησιμοποιηθούν στο χαρακτηρισμό ...
 • Ένα σύστημα έκτακτης ανάγκης βασισμένο στο cloud για έξυπνα ενισχυμένα περιβάλλοντα διαβίωσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Νικολουδάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Πάλλης, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-18
  Σε αυτήν την εργασία, προτείνουμε ένα σύστημα για περιβάλλοντα υποβοηθούμενης διαβίωσης το οποίο επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της τοποθεσίας (μέσα και έξω) ατόμων που πάσχουν από ασθένειες όπως Αλτσχάϊμερ, άνοια ή ...
 • Διεκπεραίωση φόρτου εργασίας με την βοήθεια υλικού σε ετερογενείς αρχιτεκτονικές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Τομουτζόγλου, Όθων
  Επιβλέπων καθηγητής: Κορνάρος, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-15
  Στα πλαίσια αυτής της διατριβής, έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί υλικού και λογισμικού για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος σε επίπεδο ετερογενών αρχιτεκτονικών και όσον αφορά την επικοινωνία με επιταχυντές. ...
 • Μελέτη ανάπτυξης υβριδικού σταθμού εγγυημένης ισχύος 5ΜW στο Σ.Η.Ε. Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
  Συγγραφείς: Κακαράντζας, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραπιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-15
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται σύγκριση δύο μεθόδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Στην πρώτη μέθοδο εξετάζουμε την περίπτωση που έχουμε αιολικά και αντλησιοταμίευση και στη δεύτερη μέθοδο φωτοβολταϊκό πάρκο ...

Δείτε περισσότερα