Πρόσφατες υποβολές

 • Απομακρυσμένη παρακολούθηση του του πληθυσμού δάκου της ελιάς, Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) με χρήση αυτόματης παγίδας McPhail ελεγχόμενης από Raspberry Pi.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Καραπατάκης, Ιάκωβος
  Επιβλέπων καθηγητής: Δοϊτσίδης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-09
  Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής εργασίας αναπτύχθηκε αυτόνομη ηλεκτρονική παγίδα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απομακρυσμένη παρακολούθηση του πληθυσμού δάκου της ελιάς, Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) ...
 • Πως μπορεί να υποκλαπεί το GSM.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Γρηγοράκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιφάβας, Χαράλαμπος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-27
  Η ασφάλεια είναι ένα σημαντικό ζήτημα, ιδιαίτερα στη σημερινή προηγμένη τεχνολογικά κοινωνία. Το GSM είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο για ψηφιακά ασύρματα κινητά τηλέφωνα, που χρησιμοποιείται σήμερα από εκατομμύρια ανθρώπους ...
 • Συμβάσεις παραχώρησης δημοσίου και αξιολόγηση αποδόσεων [τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιώτη επενδυτή].

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Δερμιτζάκη, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σώρρος, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-21
  Η δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας τα τελευταία τρία χρόνια επιβάλλει γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης προκειμένου η ελληνική οικονομία να μπορέσει να ανακάμψει και να βγει από την κρίση με μικρή ...
 • Τρισδιάστατη απεικόνιση, παρακολούθηση και έλεγχος ΙοΤ συστήματος μέσω διαδικτύου. Ειδική μελέτη συστήματος συγκομιδής απορροών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Ατσάλη, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-19
  Σήμερα, η διαθεσιμότητα γλυκού νερού σε πολλές περιοχές του κόσμου είναι περιορισμένη, θέτοντας ένα σημαντικό εμπόδιο στην διαβίωση μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων. Η ανάπτυξη ενός αυτόνομου συστήματος για την συγκομιδή και ...
 • Επέκταση της κινητής πλατφόρμας υγείας Sana με χαρακτηριστικά που παρέχουν ανάλυση ηλεκτροκαρδιογραφήματος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Τσαμπή, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-19
  Η μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας πρόσφατα, προσφέρει καινοτομίες που βελτιώνουν την καθημερινή ζωή. Το κύριο όφελος της είναι ότι επηρεάζεται και ο κλάδος της ιατρικής, με σκοπό να παρέχεται καλύτερη υγειονομική περίθαλψη. ...
 • Τρισδιάστατη παρακολούθηση χεριού με βάση μοντέλο χρησιμοποιώντας την πληροφορία φωτισμού ως οπτικό χαρακτηριστικό.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Μπάτα, Νέλσον-Στέφανος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρής, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-13
  Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι η εκμετάλλευση του φωτισμού σαν οπτικό χαρακτηριστικό για την ανάπτυξη ενός 3D συστήματος παρακολούθησης χεριού. Η προτεινόμενη μέθοδος ακολουθεί την τεχνική της υπόθεσης-επαλήθευσης που ...
 • Αυτοματοποίηση συστήματος πολυφασματικής και χρονοαναλυόμενης απεικόνισης για τη μελέτη μετασχηματισμών φάσεων σε μαγνητο-διηλεκτρικά υλικά.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Μουράτης, Κυριάκος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουδουμάς, Εμμανουήλ; Λάππας, Αλέξανδρος; Λουκάκος, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-18
  Η μεταπτυχιακή εργασία αυτή αποσκοπεί στην αυτοματοποίηση συστημάτων χαρα- κτηρισμού υλικών και τη μελέτη της φυσικής τους συμπεριφοράς. Τα συστήματα που ανα- πτύχθηκαν σχεδιάσθηκαν για να χρησιμοποιηθούν στο χαρακτηρισμό ...
 • Ένα σύστημα έκτακτης ανάγκης βασισμένο στο cloud για έξυπνα ενισχυμένα περιβάλλοντα διαβίωσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Νικολουδάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Πάλλης, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-18
  Σε αυτήν την εργασία, προτείνουμε ένα σύστημα για περιβάλλοντα υποβοηθούμενης διαβίωσης το οποίο επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της τοποθεσίας (μέσα και έξω) ατόμων που πάσχουν από ασθένειες όπως Αλτσχάϊμερ, άνοια ή ...
 • Διεκπεραίωση φόρτου εργασίας με την βοήθεια υλικού σε ετερογενείς αρχιτεκτονικές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Τομουτζόγλου, Όθων
  Επιβλέπων καθηγητής: Κορνάρος, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-15
  Στα πλαίσια αυτής της διατριβής, έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί υλικού και λογισμικού για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος σε επίπεδο ετερογενών αρχιτεκτονικών και όσον αφορά την επικοινωνία με επιταχυντές. ...
 • Μελέτη ανάπτυξης υβριδικού σταθμού εγγυημένης ισχύος 5ΜW στο Σ.Η.Ε. Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
  Συγγραφείς: Κακαράντζας, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραπιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-15
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται σύγκριση δύο μεθόδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Στην πρώτη μέθοδο εξετάζουμε την περίπτωση που έχουμε αιολικά και αντλησιοταμίευση και στη δεύτερη μέθοδο φωτοβολταϊκό πάρκο ...
 • Προστασία ροηφόρου γραμμής μέσης τάσης 20KV στο ΣΗΕ Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
  Συγγραφείς: Δρακονταειδής, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραπιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-14
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος σπουδών με τίτλο Ενεργειακά Συστήματα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης και αφορά τη μελέτη της προστασίας ...
 • Δεδουλευμένα και ταμειακές ροές: επιδράσεις στην κερδοφορία και τις εταιρικές αποδόσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Σαϊτάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαναστασόπουλος, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-13
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει το κατά πόσο τα ευρήματα της μελέτης του Richard G. Sloan (1996), επιβεβαιώνονται στην ελληνική πραγματικότητα, για την περίπτωση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, για την ...
 • Φυσική αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή με τη χρήση πολυτροπικών συσκευών εισόδου εφαρμοζόμενη σε εφαρμογές γραφείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Βλασόπουλος, Αναστάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-13
  Η αλληλεπίδραση ανθρώπου - υπολογιστή είναι ένας όρος που υπάρχει από τη δεκαετία του 80. Αυτή η διπλωματική είναι μία απόδειξη της συλλογιστικής ότι είναι εφικτό η δημιουργία μιας διεπαφής μέσω της οποίας ο άνθρωπος θα ...
 • Προεπεξεργασία δεδομένων για την πρόβλεψη επιληπτικών κρίσεων για αλγόριθμους μηχανικής μάθησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Θεοδωρακοπούλου, Ανδριάνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδουράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-13
  Η επιληψία είναι μια χρόνια νευρολογική διαταραχή που πλήττει περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Οι επιληπτικές κρίσεις αποτελούν σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού, περιορίζουν την αυτάρκεια και την κινητικότητα ενός ...
 • Παιχνίδια φυσιοθεραπείας για τη θεραπεία του συνδρόμου του καρπιαίου σωλήνα με τη χρήση του αισθητήρα Leap Motion.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Τσιλίδη, Ντιάνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Παχουλάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-12
  Το Σύνδρομο του Καρπιαίου Σωλήνα (ΣΚΣ) είναι μία πάθηση στην οποία το μέσο νεύρο, που περνάει από τον καρπιαίο σωλήνα, συμπιέζεται προκαλώντας πόνο και μούδιασμα στην περιοχή του καρπού και των δαχτύλων. Ανάλογα με την ...
 • Ανάπτυξη smartphone εφαρμογής βασισμένη στη θετική ψυχολογία για διαχείριση ευεξίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Στρατάκη, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης; Καλαϊτζάκη, Αργυρούλα; Τσικνάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-12
  Αυτή η διατριβή περιγράφει την ανάπτυξη Android εφαρμογής η οποία ονομάζεται “BeHappier”. Η εφαρμογή “BeHappier” βασίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο της Θετικής Ψυχολογίας, η οποία είναι ένας νέος κλάδος της ψυχολογίας, και ...
 • Ανάλυση δυνατοτήτων 100% ενεργειακής κάλυψης της νήσου Σύμης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
  Συγγραφείς: Κακαράντζας, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραπιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-12
  Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε με σκοπό να μπορέσει το νησί της Σύμης να γίνει 100% αυτόνομο ενεργειακά μόνο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην εργασία αυτή γίνεται σύγκριση δυο περιπτώσεων υβριδικών σταθμών παραγωγής ...
 • Μετρήσεις έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία με αναλυτές φάσματος χρησιμοποιώντας ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα λογισμικό.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Μπορμπαντωνάκης, Προκόπιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Στρατάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-11
  Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ανάγκη των ανθρώπων για γρήγορη, άμεση και αξιόπιστη επικοινωνία, οδήγησαν στην εξέλιξη των ασύρματων επικοινωνιών. Ταυτόχρονα, αυξήθηκαν και οι ανησυχίες του κοινού ...
 • Μελέτη σύγκρισης και πειραματική επαλήθευση, τεχνολογιών ανίχνευσης ρεύματος για συστήματα μεταφοράς ενέργειας υψηλής συχνότητας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
  Συγγραφείς: Σαλονικιός, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμπίδης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-11
  Στην παρούσα εργασία διεξάγεται μία έρευνα στις τεχνολογίες αισθητήρων ρεύματος, που υπάρχουν ή και που μπορούν να σχεδιαστούν στο εργαστήριο για ειδικές εφαρμογές, όπως στην περίπτωση μας της επαγώγικής μεταφοράς ...
 • Παραμετρικός σχεδιασμός πτερύγωσης καμπύλης γεωμετρίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
  Συγγραφείς: Κουγιουμτζόγλου, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Κονταξάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-11
  Η παρούσα εργασία αναφέρεται στον παραμετρικό σχεδιασμό πτερύγωσης καμπύλης γεωμετρίας μέσω ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων, που έχουν δημιουργηθεί από καθηγητές και προσωπικό του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Τ.Ε.Ι. ...

Δείτε περισσότερα