• Εσωτερικός έλεγχος και η σημασία του στη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Μια εμπειρική μελέτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Κουτσού, Αθανασία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατρίδης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η συμβολή του εσωτερικού ελέγχου στην αύξηση της αποδοτικότητας και στη συνέχιση μιας επιχείρησης μέσα από μια επισκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας αλλά και εμπειρικής μελάτης. Στο πρώτο ...
 • Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) και εφαρμογές cloud computing: Προβλήματα, προτάσεις, προοπτικές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Σκούρας, Αναστάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Στεφάνου, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται την ανάγκη επέκτασης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα σε θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα βοηθήσει να ...
 • Προσδιοριστικοί παράγοντες κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Σπανάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σώρρος, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη και μεγέθυνση τους έτσι ώστε να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους και την αξία τους. Ποίοι είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες που ...
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και διερεύνηση της βιωσιμότητας της ΠΑΕ ΟΦΗ περιόδου 2006-2011.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μανουσάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Θάνος, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Ο αθλητισμός σήμερα ελκύει το ενδιαφέρον σημαντικής μερίδας του πληθυσμού των αναπτυγμένων κοινωνιών σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το ενδιαφέρον αυτό είναι πολύμορφο με κοινό παρανομαστή πάντοτε την οικονομική σημασία του ...
 • Πώς μπορεί ο εσωτερικός έλεγχος να βελτιώσει το δημόσιο τομέα; Η περίπτωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Στιβακτάκη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατρίδης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Η παρούσα διπλωµατική εργασία συντάχθηκε µε σκοπό την ανάδειξη της υπάρχουσας κατάστασης της Τ.Α. και την ανίχνευση του τρόπου βελτίωσης της µε την υιοθέτηση κατάλληλων συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου. Αφορµή για την εκπόνησή ...
 • Θεσμικές διαφορές και τρέχουσα συστημική οικονομική κρίση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μανιουδής, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Σκοπός της εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των αιτιών των σημαντικών συστημικών ανισοτήτων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που ανέδειξε η τρέχουσα οικονομική κρίση. Οι σημαντικά άνισες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης μεταξύ ...
 • Πολιτιστική πολυμορφία και απόδοση επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Ηλιού, Αναστασία
  Επιβλέπων καθηγητής: Συριόπουλος, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό θέμα διότι μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή τους. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν μια επιχείρηση διεθνοποιείται έρχεται σε επαφή με άλλες χώρες οι οποίες δεν μοιάζουν ...
 • Ο έλεγχος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Πως διενεργείται και ποιος ο κίνδυνος αποτυχίας του.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Σηφάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Χαρίσης, Χαρίλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τον έλεγχο που διενεργείται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων διερευνώντας παράλληλα τον κίνδυνο αποτυχίας του, ο οποίος και αυξάνεται από τις μεθοδεύσεις και ...
 • Οικονομικοί και θεσμικοί παράγοντες κερδοσκοπίας τραπεζών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Δασκαλάκη, Κυριακή
  Επιβλέπων καθηγητής: Θαλασσινός, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα έχει δεχθεί σημαντικές αλλαγές από τα τέλη της δεκαετίας του 1920 έως και σήμερα εξαιτίας καταστάσεων και γεγονότων που έπαιζαν καθριστικό ρόλο στην πορεία του. Σκοπός της παρούσας εργασίας ...
 • Εταιρική διακυβέρνηση και πτώχευση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Ζουράρη, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Η παρούσα εργασία εξετάζει τον τρόπο με το οποίο η εταιρική διακυβέρνηση επιδρά και μπορεί να προβλέψει την χρηματοοικονομική πορεία και ευημερία των επιχειρήσεων και συμβάλει στην αποφυγή της οικονομικής δυσπραγίας ή της ...
 • Χειραγώγηση κερδών επιχειρήσεων εντάσεως κεφαλαίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Βουργουράκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατρίδης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η διερεύνηση του φαινομένου της χειραγώγησης των κερδών των επιχειρήσεων εντάσεως κεφαλαίου. Προς το σκοπό αυτό αποσαφηνίζονται οι έννοιες της χειραγώγησης των κερδών, της δημιουργικής ...
 • Πρόβλεψη πτώχευσης εισηγμένων επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Ζωγραφάκη, Δήμητρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά το ζήτημα της πρόβλεψης της πτώχευσης των επιχειρήσεων. Η εργασία περιλαμβάνει τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύονται τα σημαντικότερα υποδείγματα πρόβλεψης της πτώχευσης των ...
 • Η αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στον τραπεζικό τομέα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Γιαννέρη, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Χαρίσης, Χαρίλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Οι ραγδαίες μεταβολές των κανόνων της αγοράς καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη εσωτερικού ελέγχου σε κάθε επιχείρηση. Οι διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου είναι χωρίς αμφισβήτηση αναγκαίες για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως ...
 • Η εφαρμογή των διεθνών ελεγκτικών προτύπων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα: Πλεονεκτήματα από την ομογενοποίηση της ελεγκτικής μεθοδολογίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μπραϊμλλάρι, Έλενα
  Επιβλέπων καθηγητής: Χαρίσης, Χαρίλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της εφαρμογής των διεθνών ελεγκτικών προτύπων τόσο στον ιδιωτικό (ελεγκτικές εταιρίες) όσο και στον δημόσιο τομέα (Ανώτατα όργανα Ελέγχου) καθώς και η παρουσίαση των πλεονεκτημάτων ...
 • Χαρακτηριστικά της επιτροπής ελέγχου και ειασφάλιση ανεξαρτησίας ελεγκτή.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Κουτάντου, Ασημένια
  Επιβλέπων καθηγητής: Συριόπουλος, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Η παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα «χαρακτηριστικά επιτροπής ε λέγχου και διασφάλιση ανεξαρτησίας ελεγκτή», πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος της «Λογιστικής και Ελεγκτικής » της σχολής Διοίκησης ...
 • Πιστωτική πολιτική και διαχείριση πωλήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Γρηγοράκης, Ζαχαρίας
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατρίδης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Στα πλαίσια της παρύσας εργασίας, διερευνήθηκε, σε θεωρητικό και σε εμπειρικό επίπεδο, η σχέση μεταξύ της παρεχόμενης πίστωσης και της διαχείρισης πωλήσεων. Πίστωση είναι ένας φυσικός τρόπος βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, ...
 • Εσωτερικός έλεγχος τραπεζών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Καλλιτσουνάκη, Παρασκευή
  Επιβλέπων καθηγητής: Χαρίσης, Χαρίλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Αναμφισβήτητα ο ρόλος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στις μέρες μας, όπου η απελευθέρωση της αγοράς χρήματος και της διακίνησης κεφαλαίων μέσω της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς έχει μεταβάλλει τα δεδομένα του οικονομικού μας ...
 • Ανελαστικά κόστη και πρόβλεψη κερδών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Κοκοτάκης, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σώρρος, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Η συμπεριφορά του κόστους είναι μια από τις πιο σημαντικές πτυχές για την ανάλυση του κέρδους για τους διαχειριστές. Παλαιότερες μελέτες αναγνωρίζουν το παραδοσιακό μοντέλο των σταθερών και μεταβλητών εξόδων. Το παραδοσιακό ...
 • Αλλαγές στον εσωτερικό έλεγχο την περίοδο των μεγάλων οικονομικών εταιρικών σκανδάλων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Τσιντάρη, Αργυρώ
  Επιβλέπων καθηγητής: Χαρίσης, Χαρίλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας είναι οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που ο εσωτερικός έλεγχος αντιμετωπίζει, στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής καιχρηματοπιστωτικής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Η παρούσα εργασία ...
 • Τα χαρακτηριστικά του διοικητικού συμβουλίου, της επιτροπής ελέγχου και η ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Γιώτης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ της ποιότητας των οικονομικών καταστάσεων και των χαρακτηριστικών της εταιρικής διακυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη εξετάζει αν τα χαρακτηριστικά ...