Show simple item record

Dynamic web page for mapping the national road Rethymno-Iraklion.

Dublin Core metadata

dc.creatorΜπαμπαλιάρης, Στέφανοςel
dc.creatorΔιαμαντάκης, Γεώργιοςel
dc.creatorMpampaliaris, Stefanosen
dc.creatorDiamantakis, Georgiosen
dc.date.accessioned2016-03-15T15:25:27Z
dc.date.available2016-03-15T15:25:27Z
dc.date.issued2011-01-31T14:01:05Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/3507
dc.description.abstractΣτόχος της πτυχιακής εργασίας αυτής ήταν η δημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας όπου θα γίνει η παρουσίαση-χαρτογράφηση του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης (ΒΟΑΚ). Το site περιλαμβάνει τις βασικές λειτουργίες που μπορεί να συναντήσει κανείς, παραδείγματος χάριν, στο googlemaps.com προσανατολισμένο στην εν λόγω δημοφιλή αλλά, επικίνδυνη διαδρομή της Κρήτης. Αρχικά πήραμε φωτογραφίες των σημείων της Εθνικής οδού, τα οποία θέλαμε να τονίσουμε στο site. Οι φωτογραφίες αυτές φτιάχτηκαν σαν links πάνω σε χάρτη τον οποίο τραβήξαμε με screenshot από το software “Google Earth”. Τα σημεία αυτά κατηγοριοποιηθήκαν επίσης στο πλευρικό menu της ιστοσελίδας μας. Επίσης, στο menu υπάρχουν links σχετικά με τον καιρό των συγκεκριμένων περιοχών, με ραδιοφωνικούς σταθμούς και από τους 2 νομούς, χρήσιμα τηλέφωνα σε περίπτωση ανάγκης, forum όπου θα υπάρχουν θέματα προς συζήτηση και menu επικοινωνίας των χρηστών απ’ ευθείας με τους διαχειριστές του site. Η δημιουργία του site βασίστηκε στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου “Joomla”. Επίσης, για την μορφοποίηση και τον εμπλουτισμό του δουλέψαμε με PHP και SQL. Παράλληλα, χρησιμοποιήσαμε το λογισμικό Adobe Photoshop CS4 ώστε να επεξεργαστούμε τις φωτογραφίες του site με σκοπό να είναι πιο ευχάριστη η περιήγηση του επισκέπτη σε αυτό. Σκοπός μας ήταν η ενημέρωση όσων χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο κομμάτι του Εθνικού δικτύου της Κρήτης. Μέσω αυτού του site οι οδηγοί θα μπορούν να γνωρίζουν τα σημεία όπου θα μπορούν να ανεφοδιαστούν με καύσιμα, να ξεκουραστούν και κυριότερο όλων, τα σημεία τα οποία θα πρέπει να προσέξουν ώστε να φθάσουν ασφαλής στον προορισμό τους.el
dc.description.abstractThe aim of this thesis was to create a dynamic website which will make the presentation, mapping a road north of Crete. The site includes basic functions that one may find, for example, in googlempas.com oriented in the popular but dangerous route of Crete. Initially we took pictures of the items on the highway, which wishes to draw attention to the site. These photographs were created as links on the map where we took a screenshot of the software "Google Earth". These points are also grouped in the side menu of our website. Also on the menu there are links on the weather in these regions with radio stations and the 2 counties, useful numbers in case of emergency, forum where there will be topics for discussion and communication menu users directly with the managers of the site. The creation of the site based on the content management system "Joomla". Also, for shaping and enrichment worked with PHP and SQL. Furthermore, we used Adobe Photoshop CS4 software to process images of the site to be more pleasant tour of the visitor to it. Our aim was to inform those who use this part of the National Network of Crete. Through this site, the drivers will be aware of the locations where they can refuel, rest and most importantly of all, the points should be careful to arrive safely at their destination.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΔημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας με χαρτογράφηση του εθνικού δρόμου Ρεθύμνου-Ηρακλείου.el
dc.titleDynamic web page for mapping the national road Rethymno-Iraklion.en

healMeta

heal.creatorNameΜπαμπαλιάρης, Στέφανοςel
heal.creatorNameΔιαμαντάκης, Γεώργιοςel
heal.creatorNameMpampaliaris, Stefanosen
heal.creatorNameDiamantakis, Georgiosen
heal.publicationDate2011-01-31T14:01:05Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/3507
heal.abstractΣτόχος της πτυχιακής εργασίας αυτής ήταν η δημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας όπου θα γίνει η παρουσίαση-χαρτογράφηση του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης (ΒΟΑΚ). Το site περιλαμβάνει τις βασικές λειτουργίες που μπορεί να συναντήσει κανείς, παραδείγματος χάριν, στο googlemaps.com προσανατολισμένο στην εν λόγω δημοφιλή αλλά, επικίνδυνη διαδρομή της Κρήτης. Αρχικά πήραμε φωτογραφίες των σημείων της Εθνικής οδού, τα οποία θέλαμε να τονίσουμε στο site. Οι φωτογραφίες αυτές φτιάχτηκαν σαν links πάνω σε χάρτη τον οποίο τραβήξαμε με screenshot από το software “Google Earth”. Τα σημεία αυτά κατηγοριοποιηθήκαν επίσης στο πλευρικό menu της ιστοσελίδας μας. Επίσης, στο menu υπάρχουν links σχετικά με τον καιρό των συγκεκριμένων περιοχών, με ραδιοφωνικούς σταθμούς και από τους 2 νομούς, χρήσιμα τηλέφωνα σε περίπτωση ανάγκης, forum όπου θα υπάρχουν θέματα προς συζήτηση και menu επικοινωνίας των χρηστών απ’ ευθείας με τους διαχειριστές του site. Η δημιουργία του site βασίστηκε στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου “Joomla”. Επίσης, για την μορφοποίηση και τον εμπλουτισμό του δουλέψαμε με PHP και SQL. Παράλληλα, χρησιμοποιήσαμε το λογισμικό Adobe Photoshop CS4 ώστε να επεξεργαστούμε τις φωτογραφίες του site με σκοπό να είναι πιο ευχάριστη η περιήγηση του επισκέπτη σε αυτό. Σκοπός μας ήταν η ενημέρωση όσων χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο κομμάτι του Εθνικού δικτύου της Κρήτης. Μέσω αυτού του site οι οδηγοί θα μπορούν να γνωρίζουν τα σημεία όπου θα μπορούν να ανεφοδιαστούν με καύσιμα, να ξεκουραστούν και κυριότερο όλων, τα σημεία τα οποία θα πρέπει να προσέξουν ώστε να φθάσουν ασφαλής στον προορισμό τους.el
heal.abstractThe aim of this thesis was to create a dynamic website which will make the presentation, mapping a road north of Crete. The site includes basic functions that one may find, for example, in googlempas.com oriented in the popular but dangerous route of Crete. Initially we took pictures of the items on the highway, which wishes to draw attention to the site. These photographs were created as links on the map where we took a screenshot of the software "Google Earth". These points are also grouped in the side menu of our website. Also on the menu there are links on the weather in these regions with radio stations and the 2 counties, useful numbers in case of emergency, forum where there will be topics for discussion and communication menu users directly with the managers of the site. The creation of the site based on the content management system "Joomla". Also, for shaping and enrichment worked with PHP and SQL. Furthermore, we used Adobe Photoshop CS4 software to process images of the site to be more pleasant tour of the visitor to it. Our aim was to inform those who use this part of the National Network of Crete. Through this site, the drivers will be aware of the locations where they can refuel, rest and most importantly of all, the points should be careful to arrive safely at their destination.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
heal.titleΔημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας με χαρτογράφηση του εθνικού δρόμου Ρεθύμνου-Ηρακλείου.el
heal.titleDynamic web page for mapping the national road Rethymno-Iraklion.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordχαρτογράφηση, εθνική οδός Ρεθύμνου-Ηρακλείου, ιστότοποςel
heal.keywordmapping, Rethymno-Iraklion national road, web siteen
heal.advisorNameΤαμιωλάκης, Γεώργιοςel
heal.advisorNameTamiolakis, Georgiosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)