Εμφάνιση απλής εγγραφής

Enrichment of the EViE-m platform and audiovisual production and use.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΤσίγκος, Νικόλαοςel
dc.creatorΖώτος, Μάριοςel
dc.creatorTsigkos, Nikolaosen
dc.creatorZotos, Mariosen
dc.date.accessioned2016-03-15T15:37:45Z
dc.date.available2016-03-15T15:37:45Z
dc.date.issued2013-08-06T21:37:05Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/3671
dc.description.abstractΣτη παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται αναφορά σε σύγχρονες τεχνολογίες στον τομέα της εικονικής πραγματικότητας καθώς και στο θεωρητικό υπόβαθρο τους. Βασισμένοι στις τεχνολογίες αυτές , το εργαστήριο πολυμέσων του ΤΕΙ Κρήτης ανέπτυξε την πλατφόρμα εικονικής εκπαίδευσης το EViE-m (Educational Virtual Environment for Mathematics). Σε πιο ειδικό πλαίσιο η πτυχιακή εργασία ασχολείται με τον εμπλουτισμό της πλατφόρμας με “βάση ερωτήσεων” τύπου πολλαπλής επιλογής στα μαθηματικά των B’ και Γ’ γυμνασίου καθώς και με την διόρθωση και επέκταση των δυνατοτήτων της, τόσο στο λειτουργικό όσο και στο αισθητικό κομμάτι της. Στο παρόν έγγραφο παρουσιάζεται η σημασία της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης καθώς και οι διαφορές μεταξύ των εννοιών “ηλεκτρονικού παιχνιδιού” και “σοβαρού παιχνιδιού”.el
dc.description.abstractIn the present thesis refers to modern technologies in the field of virtual reality and its theoretical background. Based on these technologies the TEI of Crete and the department of the Multimedia Lab developed a virtual learning platform the EViE-m (Education Virtual Environment of mathematics). Furthermore this thesis deals with the platforms enrichment with a “questions database” of multiple choice on mathematics based on highschool courses, reducing and extending the capabilities of both the functional and the aesthetic part of it. This paper presents the importance of e-learning and the differences between the terms “computer game” and “serious game”.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΕμπλουτισμός της πλατφόρμας EViE-m και οπτικοακουστική παραγωγή χρήσης της.el
dc.titleEnrichment of the EViE-m platform and audiovisual production and use.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΤσίγκος, Νικόλαοςel
heal.creatorNameΖώτος, Μάριοςel
heal.creatorNameTsigkos, Nikolaosen
heal.creatorNameZotos, Mariosen
heal.publicationDate2013-08-06T21:37:05Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/3671
heal.abstractΣτη παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται αναφορά σε σύγχρονες τεχνολογίες στον τομέα της εικονικής πραγματικότητας καθώς και στο θεωρητικό υπόβαθρο τους. Βασισμένοι στις τεχνολογίες αυτές , το εργαστήριο πολυμέσων του ΤΕΙ Κρήτης ανέπτυξε την πλατφόρμα εικονικής εκπαίδευσης το EViE-m (Educational Virtual Environment for Mathematics). Σε πιο ειδικό πλαίσιο η πτυχιακή εργασία ασχολείται με τον εμπλουτισμό της πλατφόρμας με “βάση ερωτήσεων” τύπου πολλαπλής επιλογής στα μαθηματικά των B’ και Γ’ γυμνασίου καθώς και με την διόρθωση και επέκταση των δυνατοτήτων της, τόσο στο λειτουργικό όσο και στο αισθητικό κομμάτι της. Στο παρόν έγγραφο παρουσιάζεται η σημασία της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης καθώς και οι διαφορές μεταξύ των εννοιών “ηλεκτρονικού παιχνιδιού” και “σοβαρού παιχνιδιού”.el
heal.abstractIn the present thesis refers to modern technologies in the field of virtual reality and its theoretical background. Based on these technologies the TEI of Crete and the department of the Multimedia Lab developed a virtual learning platform the EViE-m (Education Virtual Environment of mathematics). Furthermore this thesis deals with the platforms enrichment with a “questions database” of multiple choice on mathematics based on highschool courses, reducing and extending the capabilities of both the functional and the aesthetic part of it. This paper presents the importance of e-learning and the differences between the terms “computer game” and “serious game”.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
heal.titleΕμπλουτισμός της πλατφόρμας EViE-m και οπτικοακουστική παραγωγή χρήσης της.el
heal.titleEnrichment of the EViE-m platform and audiovisual production and use.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordJava (γλώσσα προγραμματισμού Η/Υ), X3D, ηλεκτρονική μάθησηel
heal.keywordJava (computer program language), X3D, e-learningen
heal.advisorNameΠαχουλάκης, Ιωάννηςel
heal.advisorNamePachoulakis, Ioannisen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)