Εμφάνιση απλής εγγραφής

Information system for car parts (storage unit) by the usage of Java and Servlets.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚεντρής, Αλέξανδροςel
dc.creatorΣοφίου, Ευάγγελοςel
dc.creatorKenris, Alexanxdrosen
dc.creatorSofiou, Evangelosen
dc.date.accessioned2016-03-15T15:39:45Z
dc.date.available2016-03-15T15:39:45Z
dc.date.issued2015-05-05T10:55:52Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/3726
dc.description.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σα σκοπό την υλοποίηση ενός Πληροφοριακού συστήματος για ανταλλακτικά αυτοκινήτων (αποθήκη) με χρήση Java & Servlets. Το πληροφοριακό σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει πληροφορίες για προϊόντα, προμηθευτές, υποκαταστήματα (τα οποία πρέπει να εφοδιάζει με προϊόντα) αλλά και με παραγγελίες προς τους προμηθευτές κ.λπ. Η υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος θα γίνει με χρήση της Java και ιδιαίτερα της τεχνολογίας Servlet, η οποία παρέχει τη δυνατότητα για δημιουργία δυναμικών σελίδων οι οποίες εξαρτώνται από το αίτημα του χρήστη καθώς και από τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη Βάση Δεδομένων. Για Βάση Δεδομένων θα χρησιμοποιήσουμε τη MySQL.el
dc.description.abstractThe goal of this present thesis is to implement an information system for car parts (storage unit) by the usage of Java and Servlets. The information system has the ability to store information regarding products, suppliers, branches (that need to be supplied with products) and other orders towards the suppliers, etc. The information system is implemented with the use of Java and specifically with the Servlet technology, which provides the ability to create dynamic sites that depend on the user’s request as well as the data that is stored in the Data Base. Regarding the Data Base, MySQL is used.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΠληροφοριακό σύστημα για ανταλλακτικά αυτοκινήτων (αποθήκη) με χρήση Java & Servlets.el
dc.titleInformation system for car parts (storage unit) by the usage of Java and Servlets.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚεντρής, Αλέξανδροςel
heal.creatorNameΣοφίου, Ευάγγελοςel
heal.creatorNameKenris, Alexanxdrosen
heal.creatorNameSofiou, Evangelosen
heal.publicationDate2015-05-05T10:55:52Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/3726
heal.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σα σκοπό την υλοποίηση ενός Πληροφοριακού συστήματος για ανταλλακτικά αυτοκινήτων (αποθήκη) με χρήση Java & Servlets. Το πληροφοριακό σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει πληροφορίες για προϊόντα, προμηθευτές, υποκαταστήματα (τα οποία πρέπει να εφοδιάζει με προϊόντα) αλλά και με παραγγελίες προς τους προμηθευτές κ.λπ. Η υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος θα γίνει με χρήση της Java και ιδιαίτερα της τεχνολογίας Servlet, η οποία παρέχει τη δυνατότητα για δημιουργία δυναμικών σελίδων οι οποίες εξαρτώνται από το αίτημα του χρήστη καθώς και από τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη Βάση Δεδομένων. Για Βάση Δεδομένων θα χρησιμοποιήσουμε τη MySQL.el
heal.abstractThe goal of this present thesis is to implement an information system for car parts (storage unit) by the usage of Java and Servlets. The information system has the ability to store information regarding products, suppliers, branches (that need to be supplied with products) and other orders towards the suppliers, etc. The information system is implemented with the use of Java and specifically with the Servlet technology, which provides the ability to create dynamic sites that depend on the user’s request as well as the data that is stored in the Data Base. Regarding the Data Base, MySQL is used.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
heal.titleΠληροφοριακό σύστημα για ανταλλακτικά αυτοκινήτων (αποθήκη) με χρήση Java & Servlets.el
heal.titleInformation system for car parts (storage unit) by the usage of Java and Servlets.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordπληροφοριακό σύστημα, βάση δεδομένων, ανταλλακτικά αυτοκινήτου, Java (γλώσσα προγραμματισμού Η/Υ), Servlets, Mysqlel
heal.keywordinformation system, database, automobile parts, Java (computer program language), Servlets, Mysqlen
heal.advisorNameΠαπαδάκης, Νικόλαοςel
heal.advisorNamePapadakis, Nikolaosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)