Show simple item record

Development of 2D computer games using Java.

Dublin Core metadata

dc.creatorΚάντι, Βίκτωραςel
dc.creatorKanti, Viktorasen
dc.date.accessioned2016-03-15T15:41:33Z
dc.date.available2016-03-15T15:41:33Z
dc.date.issued2015-02-13T14:13:26Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/3784
dc.description.abstractΑυτή η εργασία συνδυάζει μια βιβλιοθήκη παιχνιδιών με ένα περιβάλλον που αποσκοπούν στην απλούστευση της ανάπτυξης των δις-διάστατων ηλεκτρονικών παιχνιδιών με τη χρήση της Java . Εισάγει ένα νέο τρόπο για να περιγράφει και να δομεί παιχνίδια πιο απλό για τον χρήστη να κατανοήσει που απαιτεί λιγότερο κώδικα από την πλευρά του . Παρέχει πολλά έτοιμα αντικείμενα και αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται συχνά στην ανάπτυξη παιχνιδιών που είναι ευρέως παραμετροποιήσημα και προσαρμόζονται σε κάθε τύπο παιχνιδιού . Το περιβάλλον αποτελείται από τρεις συντάκτες για τη δημιουργία sprite , animation, συστήματα σωματιδίων ,φωτισμούς , bounds και τα συνδυάζει για να συνθέσει σκηνές . Όλα τα αρχεία που εξάγονται από αυτό το περιβάλλον μπορούν να διαβαστούν από τη βιβλιοθήκη και φορτώνονται σε αντικείμενα του παιχνιδιού για να δημιουργήσουν διαδραστικές σκηνές . Η βιβλιοθήκη παρέχει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για να χειριστεί αυτά τα αντικείμενα και καλύπτει μια ευρεία ποικιλία επιλογών. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους indie προγραμματιστές παιχνιδιών που θέλουν να παρακάμψουν τις λεπτομέρειες υλοποίησης που απαιτούνται από σχεδόν κάθε παιχνίδι και να έχουν γρήγορα αποτελέσματα . Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αυτοματοποιήσει πλήρως τη φόρτωση , το rendering και το τρέξιμο των σκηνών μαζί με άλλες λειτουργίες όπως συγκρούσεις , βάθος διαστρωμάτωσης, είσοδο χρήστη, διαχείριση ήχου, δικτύωση , έλεγχο ουδέτερων αντικειμένων, καθώς και δομές δεδομένων για την αποθήκευση προόδου , διαλόγους , πίνακες βαθμολογίας και άλλα . Χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε το χρόνο που απαιτεί ο προγραμματισμός και να επικεντρωθούμε σε πράγματα που κάνουν ένα παιχνίδι ενδιαφέρον όπως η πλοκή, η τέχνη και τα εφέ. Όλα τα αντικείμενα περιγράφονται σε αρχεία κειμένου που μπορούν εύκολα να διαβαστούν και να συνταχθούν από το χρήστη . Δίνοντας την ελευθερία στον χρήστη να επεξεργάζεται εύκολα τα αντικείμενα αυτά και να βλέπει άμεσα τα αποτελέσματα που επιφέρουν στο παιχνίδι , αυτή η εργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο εκμάθησης.el
dc.description.abstractThis project combines a game library with an environment which aim to simplify the development of 2D computer games using Java. It introduces a new way to describe and build games in a way simpler for the user to understand and requiring less code from his part. It provides many ready objects and algorithms frequently used in game development which are widely customizable and adjust to every type of game. The environment consists of three editors for creating sprites, animations, particle systems, lights, bounds and combines them to synthesize scenes. All the exported files from this environment can be read from the library and loaded to game objects to create interactive scenes. The library provides all the functions necessary to handle those objects and covers a wide variety of options. It’s a useful tool for indie game developers who want to skip the implementation details needed from almost every game and have quick results. It can be used to fully automate the loading, rendering and running of game scenes along with other functionalities such as collisions, depth layering, user input, sound management, networking, neutral entity control as well as data structures for save game files, dialogs, high score boards and more. Using this tool we can minimize the time and effort programming consumes and focus on things that make a game interesting like plot, art and effects. All the objects are described in commented text files which can be easily read and edited by the user. By giving freedom to the user to easily edit these objects and see the effects they make in the game, this project can be used as a learning tool as well.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΔημιουργία δισδιάστατων παιχνιδιών σε Java.el
dc.titleDevelopment of 2D computer games using Java.en

healMeta

heal.creatorNameΚάντι, Βίκτωραςel
heal.creatorNameKanti, Viktorasen
heal.publicationDate2015-02-13T14:13:26Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/3784
heal.abstractΑυτή η εργασία συνδυάζει μια βιβλιοθήκη παιχνιδιών με ένα περιβάλλον που αποσκοπούν στην απλούστευση της ανάπτυξης των δις-διάστατων ηλεκτρονικών παιχνιδιών με τη χρήση της Java . Εισάγει ένα νέο τρόπο για να περιγράφει και να δομεί παιχνίδια πιο απλό για τον χρήστη να κατανοήσει που απαιτεί λιγότερο κώδικα από την πλευρά του . Παρέχει πολλά έτοιμα αντικείμενα και αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται συχνά στην ανάπτυξη παιχνιδιών που είναι ευρέως παραμετροποιήσημα και προσαρμόζονται σε κάθε τύπο παιχνιδιού . Το περιβάλλον αποτελείται από τρεις συντάκτες για τη δημιουργία sprite , animation, συστήματα σωματιδίων ,φωτισμούς , bounds και τα συνδυάζει για να συνθέσει σκηνές . Όλα τα αρχεία που εξάγονται από αυτό το περιβάλλον μπορούν να διαβαστούν από τη βιβλιοθήκη και φορτώνονται σε αντικείμενα του παιχνιδιού για να δημιουργήσουν διαδραστικές σκηνές . Η βιβλιοθήκη παρέχει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για να χειριστεί αυτά τα αντικείμενα και καλύπτει μια ευρεία ποικιλία επιλογών. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους indie προγραμματιστές παιχνιδιών που θέλουν να παρακάμψουν τις λεπτομέρειες υλοποίησης που απαιτούνται από σχεδόν κάθε παιχνίδι και να έχουν γρήγορα αποτελέσματα . Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αυτοματοποιήσει πλήρως τη φόρτωση , το rendering και το τρέξιμο των σκηνών μαζί με άλλες λειτουργίες όπως συγκρούσεις , βάθος διαστρωμάτωσης, είσοδο χρήστη, διαχείριση ήχου, δικτύωση , έλεγχο ουδέτερων αντικειμένων, καθώς και δομές δεδομένων για την αποθήκευση προόδου , διαλόγους , πίνακες βαθμολογίας και άλλα . Χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε το χρόνο που απαιτεί ο προγραμματισμός και να επικεντρωθούμε σε πράγματα που κάνουν ένα παιχνίδι ενδιαφέρον όπως η πλοκή, η τέχνη και τα εφέ. Όλα τα αντικείμενα περιγράφονται σε αρχεία κειμένου που μπορούν εύκολα να διαβαστούν και να συνταχθούν από το χρήστη . Δίνοντας την ελευθερία στον χρήστη να επεξεργάζεται εύκολα τα αντικείμενα αυτά και να βλέπει άμεσα τα αποτελέσματα που επιφέρουν στο παιχνίδι , αυτή η εργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο εκμάθησης.el
heal.abstractThis project combines a game library with an environment which aim to simplify the development of 2D computer games using Java. It introduces a new way to describe and build games in a way simpler for the user to understand and requiring less code from his part. It provides many ready objects and algorithms frequently used in game development which are widely customizable and adjust to every type of game. The environment consists of three editors for creating sprites, animations, particle systems, lights, bounds and combines them to synthesize scenes. All the exported files from this environment can be read from the library and loaded to game objects to create interactive scenes. The library provides all the functions necessary to handle those objects and covers a wide variety of options. It’s a useful tool for indie game developers who want to skip the implementation details needed from almost every game and have quick results. It can be used to fully automate the loading, rendering and running of game scenes along with other functionalities such as collisions, depth layering, user input, sound management, networking, neutral entity control as well as data structures for save game files, dialogs, high score boards and more. Using this tool we can minimize the time and effort programming consumes and focus on things that make a game interesting like plot, art and effects. All the objects are described in commented text files which can be easily read and edited by the user. By giving freedom to the user to easily edit these objects and see the effects they make in the game, this project can be used as a learning tool as well.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
heal.titleΔημιουργία δισδιάστατων παιχνιδιών σε Java.el
heal.titleDevelopment of 2D computer games using Java.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordδισδιάστατο παιχνίδι για υπολογιστή, Java (γλώσσα προγραμματισμού Η/Υ)el
heal.keywordtwo-dimensional (2D) computer game, Java (computer program language)en
heal.advisorNameΠαπαδάκης, Νικόλαοςel
heal.advisorNamePapadakis, Nikolaosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)