Εμφάνιση απλής εγγραφής

System for online auctions and sales.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΓρηγοράκης, Φώτιοςel
dc.creatorΜασέλης, Αλέξανδροςel
dc.creatorΧαμηλάκης, Εμμανουήλel
dc.creatorGrigorakis, Fotiosen
dc.creatorMaselis, Alexandrosen
dc.creatorChamilakis, Emmanouilen
dc.date.accessioned2016-03-15T15:42:57Z
dc.date.available2016-03-15T15:42:57Z
dc.date.issued2015-10-30T10:06:56Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/3827
dc.description.abstractΗ διπλωματκή αυτή εργασία έχει στόχο το σχεδιασμό, την ανάλυση, και την υλοποίηση ενός συστήματος online δημοπρασιών και πωλήσεων. Το σύστημα αυτό θα προσφέρει δυνατότητες διαξαγωγής δημοπρασιών, στις οποίες ο χρήστης μπορεί να συμμετάσχει κάνοντας προσφορές για το εκάστοτε προιόν. Στο τέλος της δημοπρασίας, το προϊόν καταχωρείται στον χρήστη με τη μεγαλύτερη προσφορά.  el
dc.description.abstractThis thesis aims to design, analysis, and implementation of a system onlinedimoprasion and sales. This system will provide capability conducted is auction, in which the user can participate by making offerings for the respective product. At the end of the auction, the product is registered to the user with the highest bid.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΣύστημα για online δημοπρασίες και πωλήσεις.el
dc.titleSystem for online auctions and sales.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΓρηγοράκης, Φώτιοςel
heal.creatorNameΜασέλης, Αλέξανδροςel
heal.creatorNameΧαμηλάκης, Εμμανουήλel
heal.creatorNameGrigorakis, Fotiosen
heal.creatorNameMaselis, Alexandrosen
heal.creatorNameChamilakis, Emmanouilen
heal.publicationDate2015-10-30T10:06:56Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/3827
heal.abstractΗ διπλωματκή αυτή εργασία έχει στόχο το σχεδιασμό, την ανάλυση, και την υλοποίηση ενός συστήματος online δημοπρασιών και πωλήσεων. Το σύστημα αυτό θα προσφέρει δυνατότητες διαξαγωγής δημοπρασιών, στις οποίες ο χρήστης μπορεί να συμμετάσχει κάνοντας προσφορές για το εκάστοτε προιόν. Στο τέλος της δημοπρασίας, το προϊόν καταχωρείται στον χρήστη με τη μεγαλύτερη προσφορά.  el
heal.abstractThis thesis aims to design, analysis, and implementation of a system onlinedimoprasion and sales. This system will provide capability conducted is auction, in which the user can participate by making offerings for the respective product. At the end of the auction, the product is registered to the user with the highest bid.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
heal.titleΣύστημα για online δημοπρασίες και πωλήσεις.el
heal.titleSystem for online auctions and sales.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordηλεκτρονική δημοπρασία, ηλεκτρονικό εμπόριο, γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου, Java (γλώσσα προγραμματισμού Η/Υ)el
heal.keywordelectronic auction, e-auction, e-commerce, electronic commerce, Mysql, document markup language (HTML), Java (computer program language)en
heal.advisorNameΠαπαδάκης, Νικόλαοςel
heal.advisorNamePapadakis, Nikolaosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)