Εμφάνιση απλής εγγραφής

The guarantee.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΛιουδάκη, Νεκταρίαel
dc.creatorLioudaki, Nektariaen
dc.date.accessioned2016-03-15T16:22:43Z
dc.date.available2016-03-15T16:22:43Z
dc.date.issued2014-07-23T21:50:32Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/4756
dc.description.abstractΟ θεσμός της εγγύησης κατέχει εξέχουσα θέση στο δίκαιο, ως ασφαλιστική σύμβαση, ρυθμίζεται δε στις διατάξεις των άρθρων 847-870 του Αστικού Κώδικα. Η εγγύηση είναι σύμβαση και αποτελεί μορφή ευθύνης για ξένη οφειλή. Συμβαλλόμενοι είναι ο εγγυητής και δανειστής, ενώ στη σύμβαση δε συμμετέχει ο οφειλέτης. Με αυτήν, ο εγγυητής αναλαμβάνει έναντι του δανειστή την υποχρέωση εκπλήρωσης αλλότριας παροχής, η οποία αποκαλείται πλέον κύρια οφειλή, σε περίπτωση μη καταβολής της ή σε όση έκταση δεν εξοφληθεί από τον πρωτοφειλέτη. Ο εγγυητής, ειδικότερα, αναλαμβάνει απέναντι στο δανειστή δική του υποχρέωση, η οποία έχει ανάλογο περιεχόμενο με την υποχρέωση του πρωτοφειλέτη. Γι’ αυτήν την υποχρέωση ευθύνεται ο εγγυητής, όπως κάθε οφειλέτης, με ολόκληρη την περιουσία του. Από την έννοια της εγγύησης προκύπτει και ο σκοπός αυτής, ο οποίος συνίσταται στην εξασφάλιση του δανειστή για απαίτησή του κατά ενός κύριου οφειλέτη και η ενίσχυση του τελευταίου έναντι του δανειστή για την παρεχόμενη σ’αυτόν πίστωση.el
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΗ εγγύηση.el
dc.titleThe guarantee.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΛιουδάκη, Νεκταρίαel
heal.creatorNameLioudaki, Nektariaen
heal.publicationDate2014-07-23T21:50:32Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/4756
heal.abstractΟ θεσμός της εγγύησης κατέχει εξέχουσα θέση στο δίκαιο, ως ασφαλιστική σύμβαση, ρυθμίζεται δε στις διατάξεις των άρθρων 847-870 του Αστικού Κώδικα. Η εγγύηση είναι σύμβαση και αποτελεί μορφή ευθύνης για ξένη οφειλή. Συμβαλλόμενοι είναι ο εγγυητής και δανειστής, ενώ στη σύμβαση δε συμμετέχει ο οφειλέτης. Με αυτήν, ο εγγυητής αναλαμβάνει έναντι του δανειστή την υποχρέωση εκπλήρωσης αλλότριας παροχής, η οποία αποκαλείται πλέον κύρια οφειλή, σε περίπτωση μη καταβολής της ή σε όση έκταση δεν εξοφληθεί από τον πρωτοφειλέτη. Ο εγγυητής, ειδικότερα, αναλαμβάνει απέναντι στο δανειστή δική του υποχρέωση, η οποία έχει ανάλογο περιεχόμενο με την υποχρέωση του πρωτοφειλέτη. Γι’ αυτήν την υποχρέωση ευθύνεται ο εγγυητής, όπως κάθε οφειλέτης, με ολόκληρη την περιουσία του. Από την έννοια της εγγύησης προκύπτει και ο σκοπός αυτής, ο οποίος συνίσταται στην εξασφάλιση του δανειστή για απαίτησή του κατά ενός κύριου οφειλέτη και η ενίσχυση του τελευταίου έναντι του δανειστή για την παρεχόμενη σ’αυτόν πίστωση.el
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
heal.titleΗ εγγύηση.el
heal.titleThe guarantee.en
heal.typebachelorThesis
heal.advisorNameΙατράκης, Γεώργιοςel
heal.advisorNameIatrakis, Georgiosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)