Εμφάνιση απλής εγγραφής

Study of the introduction of preventive and repressive control of the Municipal Water and Sewerage Companies (DEYA) under L. 3852/10 Kallikratis.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΠαρασύρη, Ειρήνηel
dc.creatorParasyri, Eirinien
dc.date.accessioned2016-03-15T16:23:08Z
dc.date.available2016-03-15T16:23:08Z
dc.date.issued2015-02-16T13:54:14Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/4764
dc.description.abstractΗ παρούσα έρευνα πραγματεύεται τη μελέτη της εφαρμογής των προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) μετά την εφαρμογή του νόμου Καλλικράτη. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε έρευνα αναφορικά με το ρόλο, τη δομή και τρόπο λειτουργίας των ΔΕΥΑ πριν την εφαρμογή του νόμου καθώς και οι αλλαγές που επήλθαν στις ΔΕΥΑ κατόπιν της εφαρμογής αυτής. Ταυτόχρονα, μελετήθηκε διεξοδικά ο τρόπος με τον οποίο διενεργούνται οι δύο έλεγχοι. Τέλος, πραγματοποιήθηκε έρευνα με τη μορφή ερωτηματολογίων, που απευθύνονταν σε υπαλλήλους των ΔΕΥΑ ώστε να διαπιστωθεί η δική τους γνώμη σε σχέση με τις αλλαγές που επέφερε ο νόμος σε διάφορες πτυχές της εργασίας τους και σε σχέση με τα πιθανά οφέλη που προέκυψαν από τον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο.el
dc.description.abstractThis research deals with the study of the implementation of preventive and repressive audit in Greek Municipal Water and Sewage Organisations (DEYAs) after application of the Kallikratis law. For this purpose, an investigation of the role, structure and modes of DEYAs before application of the law is made, while the changes in DEYAs following the application are also examined. Simultaneously, the ways of the application of these two types of control in respect to DEYAs is investigated. Finally, a survey in the form of questionnaires, addressed to the employees of DEYA, is made to determine their own opinion regarding the changes made by the law in various aspects of their work and in relation to the potential benefits resulting from the preventive and repressive audit.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτικήel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), MSc in Accounting and Auditingen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΜελέτη της εισαγωγής προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) σύμφωνα με το Ν.3852/10 Καλλικράτη.el
dc.titleStudy of the introduction of preventive and repressive control of the Municipal Water and Sewerage Companies (DEYA) under L. 3852/10 Kallikratis.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΠαρασύρη, Ειρήνηel
heal.creatorNameParasyri, Eirinien
heal.publicationDate2015-02-16T13:54:14Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/4764
heal.abstractΗ παρούσα έρευνα πραγματεύεται τη μελέτη της εφαρμογής των προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) μετά την εφαρμογή του νόμου Καλλικράτη. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε έρευνα αναφορικά με το ρόλο, τη δομή και τρόπο λειτουργίας των ΔΕΥΑ πριν την εφαρμογή του νόμου καθώς και οι αλλαγές που επήλθαν στις ΔΕΥΑ κατόπιν της εφαρμογής αυτής. Ταυτόχρονα, μελετήθηκε διεξοδικά ο τρόπος με τον οποίο διενεργούνται οι δύο έλεγχοι. Τέλος, πραγματοποιήθηκε έρευνα με τη μορφή ερωτηματολογίων, που απευθύνονταν σε υπαλλήλους των ΔΕΥΑ ώστε να διαπιστωθεί η δική τους γνώμη σε σχέση με τις αλλαγές που επέφερε ο νόμος σε διάφορες πτυχές της εργασίας τους και σε σχέση με τα πιθανά οφέλη που προέκυψαν από τον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο.el
heal.abstractThis research deals with the study of the implementation of preventive and repressive audit in Greek Municipal Water and Sewage Organisations (DEYAs) after application of the Kallikratis law. For this purpose, an investigation of the role, structure and modes of DEYAs before application of the law is made, while the changes in DEYAs following the application are also examined. Simultaneously, the ways of the application of these two types of control in respect to DEYAs is investigated. Finally, a survey in the form of questionnaires, addressed to the employees of DEYA, is made to determine their own opinion regarding the changes made by the law in various aspects of their work and in relation to the potential benefits resulting from the preventive and repressive audit.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτικήel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), MSc in Accounting and Auditingen
heal.titleΜελέτη της εισαγωγής προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) σύμφωνα με το Ν.3852/10 Καλλικράτη.el
heal.titleStudy of the introduction of preventive and repressive control of the Municipal Water and Sewerage Companies (DEYA) under L. 3852/10 Kallikratis.en
heal.typemasterThesis
heal.keywordΔημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), πρόγραμμα Καλλικράτης, έλεγχοςel
heal.keywordMunicipal Water and Sewerage Company (DEYA), Kallikratis project, auditen
heal.advisorNameΧαρίσης, Χαρίλαοςel
heal.advisorNameCharisis, Charilaosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)