Show simple item record

Cultivation techniques and use of the fruits of the lotus.

Dublin Core metadata

dc.creatorΚυριακάκης, Γεώργιοςel
dc.creatorKyriakakis, Georgiosen
dc.date.accessioned2016-03-15T12:28:13Z
dc.date.available2016-03-15T12:28:13Z
dc.date.issued2010-07-06T12:18:39Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/482
dc.description.abstractΟ Λωτός είναι ένα καρποφόρο είδος που παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες εξάπλωσης στην Ελλάδα. Ανήκει επί του παρόντος στις καλλιέργειες «ελάσσονος σημασίας», αν και τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των καλλιεργητών έχει σταδιακά αυξηθεί είτε λόγω του ότι, αν και υποτροπικό φυτό, παρουσίασε καλή προσαρμογή και στα εύκρατα κλίματα είτε και λόγω του ότι δειλά δειλά οι καρποί του, που είναι προικισμένοι με ιδιαίτερο άρωμα και γεύση, κατέκτησαν την εύνοια του καταναλωτικού κοινού. Καθοριστικός παράγοντας στην αποδοχή του Λωτού στην χώρα μας το τελευταίο διάστημα υπήρξε η εισαγωγή νέων ποικιλιών, από μεγάλες αλυσίδες πολυκαταστημάτων, με συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με παλιότερες ποικιλίες. Αν στα παραπάνω, δηλαδή ότι βρήκε ευνοϊκές συνθήκες καλλιέργειας σε περιβάλλοντα σαν της χώρας μας, προσθέσουμε και το γεγονός ότι η ανθεκτικότητα του μας επιτρέπει να διατηρήσουμε εντός λογικών ορίων το κόστος παραγωγής τότε ακοπίαστα οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πώς η καλλιέργεια αυτή έχει προοπτική εξάπλωσης, η οποία βέβαια θα εξαρτηθεί από την μία μεριά από την βελτίωση των γνώσεων μας σε ότι αφορά τα πολύ ιδιαίτερα βιολογικά και καρπολογικά χαρακτηριστικά του Λωτού και από την άλλη από την εξέλιξη και την αξιοποίηση των νέων τεχνικών καλλιέργειας και μεταποίησης της παραγωγής. Μελετώντας και αξιοποιώντας την τεχνογνωσία άλλων μεσογειακών χωρών όπως κυρίως η Ιταλία, η Ισπανία και το Ισραήλ, που η καλλιέργεια του Λωτού συνεισφέρει στο αγροτικό εισόδημα τους μια και τροφοδοτεί τις τοπικές αγορές και εξάγεται συστηματικά σε τρίτες χώρες, θα είμαστε σε θέση να προτείνουμε μια εναλλακτική καλλιέργεια που φαντάζει σαν μια άριστη διέξοδος για την Ελληνική γεωργία. Η εργασία αυτή κατά πολύ μεγάλο ποσοστό βασίστηκε σε διεθνή βιβλιογραφία και ειδικά σε Ιταλική επειδή στη χώρα αυτή ο Λωτός καλλιεργείται συστηματικά τα τελευταία χρόνια και έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στην εμπορική εκμετάλλευση του. Με γνώμονα αυτό το σκεπτικό και με επιπλέον κίνητρο την έλλειψη Ελληνικής εξειδικευμένης βιβλιογραφίας για την φυσιολογία και την καλλιέργεια του Λωτού, συντάχθηκε η παρούσα πτυχιακή εργασία που έχει την φιλοδοξία να γίνει ένα χρήσιμο εγχειρίδιο τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και σε κάθε πιθανό σύγχρονο καλλιεργητή που ενδιαφέρεται για νέες καλλιέργειες με προοπτική όπως θέλω να πιστεύω, ότι με προϋποθέσεις, αποτελεί ο Λωτός. Εύχομαι η εργασία αυτή να αποτελέσει μια εποικοδομητική συνεισφορά και μια ώθηση στην εξέλιξη της πολύ ενδιαφέρουσας αυτής καλλιέργειας στη χώρα μας.el
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγήςel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνωνel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Crop Scienceen
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Agricultureen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΚαλλιεργητική τεχνική και αξιοποίηση των καρπών του λωτού.el
dc.titleCultivation techniques and use of the fruits of the lotus.en

healMeta

heal.creatorNameΚυριακάκης, Γεώργιοςel
heal.creatorNameKyriakakis, Georgiosen
heal.publicationDate2010-07-06T12:18:39Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/482
heal.abstractΟ Λωτός είναι ένα καρποφόρο είδος που παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες εξάπλωσης στην Ελλάδα. Ανήκει επί του παρόντος στις καλλιέργειες «ελάσσονος σημασίας», αν και τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των καλλιεργητών έχει σταδιακά αυξηθεί είτε λόγω του ότι, αν και υποτροπικό φυτό, παρουσίασε καλή προσαρμογή και στα εύκρατα κλίματα είτε και λόγω του ότι δειλά δειλά οι καρποί του, που είναι προικισμένοι με ιδιαίτερο άρωμα και γεύση, κατέκτησαν την εύνοια του καταναλωτικού κοινού. Καθοριστικός παράγοντας στην αποδοχή του Λωτού στην χώρα μας το τελευταίο διάστημα υπήρξε η εισαγωγή νέων ποικιλιών, από μεγάλες αλυσίδες πολυκαταστημάτων, με συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με παλιότερες ποικιλίες. Αν στα παραπάνω, δηλαδή ότι βρήκε ευνοϊκές συνθήκες καλλιέργειας σε περιβάλλοντα σαν της χώρας μας, προσθέσουμε και το γεγονός ότι η ανθεκτικότητα του μας επιτρέπει να διατηρήσουμε εντός λογικών ορίων το κόστος παραγωγής τότε ακοπίαστα οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πώς η καλλιέργεια αυτή έχει προοπτική εξάπλωσης, η οποία βέβαια θα εξαρτηθεί από την μία μεριά από την βελτίωση των γνώσεων μας σε ότι αφορά τα πολύ ιδιαίτερα βιολογικά και καρπολογικά χαρακτηριστικά του Λωτού και από την άλλη από την εξέλιξη και την αξιοποίηση των νέων τεχνικών καλλιέργειας και μεταποίησης της παραγωγής. Μελετώντας και αξιοποιώντας την τεχνογνωσία άλλων μεσογειακών χωρών όπως κυρίως η Ιταλία, η Ισπανία και το Ισραήλ, που η καλλιέργεια του Λωτού συνεισφέρει στο αγροτικό εισόδημα τους μια και τροφοδοτεί τις τοπικές αγορές και εξάγεται συστηματικά σε τρίτες χώρες, θα είμαστε σε θέση να προτείνουμε μια εναλλακτική καλλιέργεια που φαντάζει σαν μια άριστη διέξοδος για την Ελληνική γεωργία. Η εργασία αυτή κατά πολύ μεγάλο ποσοστό βασίστηκε σε διεθνή βιβλιογραφία και ειδικά σε Ιταλική επειδή στη χώρα αυτή ο Λωτός καλλιεργείται συστηματικά τα τελευταία χρόνια και έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στην εμπορική εκμετάλλευση του. Με γνώμονα αυτό το σκεπτικό και με επιπλέον κίνητρο την έλλειψη Ελληνικής εξειδικευμένης βιβλιογραφίας για την φυσιολογία και την καλλιέργεια του Λωτού, συντάχθηκε η παρούσα πτυχιακή εργασία που έχει την φιλοδοξία να γίνει ένα χρήσιμο εγχειρίδιο τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και σε κάθε πιθανό σύγχρονο καλλιεργητή που ενδιαφέρεται για νέες καλλιέργειες με προοπτική όπως θέλω να πιστεύω, ότι με προϋποθέσεις, αποτελεί ο Λωτός. Εύχομαι η εργασία αυτή να αποτελέσει μια εποικοδομητική συνεισφορά και μια ώθηση στην εξέλιξη της πολύ ενδιαφέρουσας αυτής καλλιέργειας στη χώρα μας.el
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγήςel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνωνel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Crop Scienceen
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Agricultureen
heal.titleΚαλλιεργητική τεχνική και αξιοποίηση των καρπών του λωτού.el
heal.titleCultivation techniques and use of the fruits of the lotus.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordλωτός, καλλιέργειαel
heal.keywordlotus, cultivationen
heal.advisorNameΛιονάκης, Σπυρίδωνel
heal.advisorNameLionakis, Spyridonen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)