Show simple item record

Introduction in hotels.

Dublin Core metadata

dc.creatorΑντώνης, Στυλιανόςel
dc.creatorΜπαντουβά, Θέκλα-Αρετήel
dc.creatorΒασιλάκη, Μαρίαel
dc.creatorAntonis, Stylianosen
dc.creatorBantouva, Thekla-Aretien
dc.creatorVasilaki, Mariaen
dc.date.accessioned2016-03-15T16:27:40Z
dc.date.available2016-03-15T16:27:40Z
dc.date.issued2015-06-30T11:45:46Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/4938
dc.description.abstractΟ τουρισμός και κατά επέκταση ο κλάδος της φιλοξενίας για την Ελλάδα είναι η μεγάλη ευκαιρία, η μεγάλη πρόκληση για το μέλλον της οικονομίας της χώρας μας και για την αναβάθμιση της ζωής των πολιτών. Γι αυτό και κατέχει κεντρική θέση στο σύγχρονο αναπτυξιακό σχέδιο της Ελλάδας. Πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη μας τρία δεδομένα σε ότι αφορά τον κλάδο: Πρώτον, ο τουρισμός είναι ένα από τα ισχυρότερα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα πεδία της διεθνούς οικονομίας. Οι μετακινήσεις και τα ταξίδια σε διεθνές επίπεδο έχουν αυξηθεί περισσότερο από 11 φορές τα τελευταία 50 χρόνια. Το σημαντικότερο είναι ότι πρόκειται να διπλασιαστούν μέχρι το 2020 φτάνοντας στο 1,5 δισεκατομμύριο αφίξεις. Δεύτερον, ο κλάδος της φιλοξενίας είναι ο μοναδικός ταχύτατα αναπτυσσόμενος τομέας της διεθνούς οικονομίας στον οποίο η Ελλάδα έχει πρωταγωνιστική παρουσία. Η δεσπόζουσα παρουσία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στην παγκόσμια τουριστική αγορά αποτελεί από μόνη της συγκριτικό πλεονέκτημα, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο και προσθέτει κάθε χρόνο τουλάχιστον 20 με 25 μονάδες στο ΑΕΠ της χώρας. Τρίτον, όπως σε κάθε τουριστική χώρα, έτσι και στην Ελλάδα ο τουρισμός δίνει πνοή και δυναμική σχεδόν σε όλα τα πεδία της οικονομικής δραστηριότητας. Στην Ελλάδα, σχεδόν 800.000 εργαζόμενοι και υπάλληλοι -δηλαδή 1 στους 5 - εργάζονται σε τομείς που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η τουριστική φιλοξενία στην Ελλάδα δεν είναι ένας κλάδος που μπορεί εύκολα να διαχωριστεί από την υπόλοιπη οικονομία. Αντιθέτως ο τουρισμός είναι η ενέργεια που κινητοποιεί μια σειρά από άλλους κλάδους. Έγκυρες διεθνείς μελέτες έχουν αποδείξει ότι για κάθε ένα ευρώ που πληρώνει ένας τουρίστας σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, η οικονομία κερδίζει σχεδόν άλλα δύο ευρώ. Η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στον τουρισμό γιατί ο τουρισμός βρίσκεται στην καρδιά της οικονομικής δραστηριότητας. Η ισχυρή ελληνική τουριστική βιομηχανία ενισχύει πολλούς άλλους κλάδους, όπως είναι το εμπόριο, η μεταποίηση και οι κατασκευές. Δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης, μεγαλύτερα εισοδήματα και διεύρυνση των δυνατοτήτων της δημοσιονομικής μας πολιτικής. Οικονομική ανάπτυξη, σημαίνει ότι προσανατολίζουμε την πολιτική μας στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και αποβλέπουμε στη μεγιστοποίηση της ευημερίας της ελληνικής κοινωνίας. Από τη στιγμή που ο τουρισμός αποτελεί την κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση και τη διοίκηση του κλάδου της φιλοξενίας.el
dc.description.abstractTourism and expanding the industry of hospitality in Greece is the big opportunity, the great challenge for the future of the economy of our country and to enhance the lives of citizens. Valid international studies have shown that for each euro that pays a tourist in a European capital, the economy wins almost another two euros. Since tourism is the engine of the Greek economy should be given special emphasis in the organization and administration of the hospitality industry as is analyzed below in our work.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΕισαγωγή στο χώρο των ξενοδοχειακών μονάδων.el
dc.titleIntroduction in hotels.en

healMeta

heal.creatorNameΑντώνης, Στυλιανόςel
heal.creatorNameΜπαντουβά, Θέκλα-Αρετήel
heal.creatorNameΒασιλάκη, Μαρίαel
heal.creatorNameAntonis, Stylianosen
heal.creatorNameBantouva, Thekla-Aretien
heal.creatorNameVasilaki, Mariaen
heal.publicationDate2015-06-30T11:45:46Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/4938
heal.abstractΟ τουρισμός και κατά επέκταση ο κλάδος της φιλοξενίας για την Ελλάδα είναι η μεγάλη ευκαιρία, η μεγάλη πρόκληση για το μέλλον της οικονομίας της χώρας μας και για την αναβάθμιση της ζωής των πολιτών. Γι αυτό και κατέχει κεντρική θέση στο σύγχρονο αναπτυξιακό σχέδιο της Ελλάδας. Πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη μας τρία δεδομένα σε ότι αφορά τον κλάδο: Πρώτον, ο τουρισμός είναι ένα από τα ισχυρότερα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα πεδία της διεθνούς οικονομίας. Οι μετακινήσεις και τα ταξίδια σε διεθνές επίπεδο έχουν αυξηθεί περισσότερο από 11 φορές τα τελευταία 50 χρόνια. Το σημαντικότερο είναι ότι πρόκειται να διπλασιαστούν μέχρι το 2020 φτάνοντας στο 1,5 δισεκατομμύριο αφίξεις. Δεύτερον, ο κλάδος της φιλοξενίας είναι ο μοναδικός ταχύτατα αναπτυσσόμενος τομέας της διεθνούς οικονομίας στον οποίο η Ελλάδα έχει πρωταγωνιστική παρουσία. Η δεσπόζουσα παρουσία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στην παγκόσμια τουριστική αγορά αποτελεί από μόνη της συγκριτικό πλεονέκτημα, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο και προσθέτει κάθε χρόνο τουλάχιστον 20 με 25 μονάδες στο ΑΕΠ της χώρας. Τρίτον, όπως σε κάθε τουριστική χώρα, έτσι και στην Ελλάδα ο τουρισμός δίνει πνοή και δυναμική σχεδόν σε όλα τα πεδία της οικονομικής δραστηριότητας. Στην Ελλάδα, σχεδόν 800.000 εργαζόμενοι και υπάλληλοι -δηλαδή 1 στους 5 - εργάζονται σε τομείς που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η τουριστική φιλοξενία στην Ελλάδα δεν είναι ένας κλάδος που μπορεί εύκολα να διαχωριστεί από την υπόλοιπη οικονομία. Αντιθέτως ο τουρισμός είναι η ενέργεια που κινητοποιεί μια σειρά από άλλους κλάδους. Έγκυρες διεθνείς μελέτες έχουν αποδείξει ότι για κάθε ένα ευρώ που πληρώνει ένας τουρίστας σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, η οικονομία κερδίζει σχεδόν άλλα δύο ευρώ. Η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στον τουρισμό γιατί ο τουρισμός βρίσκεται στην καρδιά της οικονομικής δραστηριότητας. Η ισχυρή ελληνική τουριστική βιομηχανία ενισχύει πολλούς άλλους κλάδους, όπως είναι το εμπόριο, η μεταποίηση και οι κατασκευές. Δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης, μεγαλύτερα εισοδήματα και διεύρυνση των δυνατοτήτων της δημοσιονομικής μας πολιτικής. Οικονομική ανάπτυξη, σημαίνει ότι προσανατολίζουμε την πολιτική μας στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και αποβλέπουμε στη μεγιστοποίηση της ευημερίας της ελληνικής κοινωνίας. Από τη στιγμή που ο τουρισμός αποτελεί την κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση και τη διοίκηση του κλάδου της φιλοξενίας.el
heal.abstractTourism and expanding the industry of hospitality in Greece is the big opportunity, the great challenge for the future of the economy of our country and to enhance the lives of citizens. Valid international studies have shown that for each euro that pays a tourist in a European capital, the economy wins almost another two euros. Since tourism is the engine of the Greek economy should be given special emphasis in the organization and administration of the hospitality industry as is analyzed below in our work.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
heal.titleΕισαγωγή στο χώρο των ξενοδοχειακών μονάδων.el
heal.titleIntroduction in hotels.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordτουρισμός, τουριστική ανάπτυξη, ξενοδοχείο, Ελλάδαel
heal.keywordtourism, tourism development, hotel, Greeceen
heal.advisorNameΓαρεφαλάκης, Αλέξανδροςel
heal.advisorNameGarefalakis, Alexandrosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)