Εμφάνιση απλής εγγραφής

The environment of the company. Micro and macro environment in contemporary enterprises.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΑνδρής, Γεώργιοςel
dc.creatorΦραγκιαδάκη, Γεωργίαel
dc.creatorAndris, Georgiosen
dc.creatorFragkiadaki, Georgiaen
dc.date.accessioned2016-03-15T16:29:48Z
dc.date.available2016-03-15T16:29:48Z
dc.date.issued2010-12-21T10:41:21Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/5036
dc.description.abstractΜε την παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να αναλυθεί το περιβάλλον και οι παράγοντες του περιβάλλοντος που επηρεάζουν την επιχείρηση. Το περιβάλλον της επιχείρησης χωρίζεται σε εσωτερικό και εξωτερικό. Το εξωτερικό περιβάλλον με τη σειρά του χωρίζεται σε έμμεσο και σε άμεσο, ανάλογα με το βαθμό αμεσότητας και επιρροής στην επιχείρηση. Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και ποιές στρατηγικές ακολουθούνται από τα διοικητικά στελέχη της επιχείρησης. Οι στρατηγικές αυτές έχουν σαν στόχο να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να εξουδετερώσουν τις απειλές που προκύπτουν στο μέγιστο βαθμό. Η εργασία διαρθρώνεται στα εξής κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο περιβάλλον και τα χαρακτηριστικά του, που επηρεάζουν την επιχείρηση, όπως επίσης και στην αβεβαιότητα που δημιουργεί το περιβάλλον. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του άμεσου και έμμεσου εξωτερικού περιβάλλοντος, ανάλυση και κριτική του υποδείγματος Μ. Porter και ανάλυση της τεχνικής SWOT, δηλαδή τεχνική όπου αναλύονται και μελετώνται οι δυνάμεις, οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές που παρουσιάζονται από το περιβάλλον της επιχείρησης. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, γίνεται ανάλυση και αξιολόγηση της αλυσίδας αξίας, δίνοντας έμφαση στην αξιολόγηση και στον έλεγχο των πόρων. Για την καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος από πραγματικές επιχειρήσεις, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με διακεκριμένο στέλεχος μεγάλου ξενοδοχειακού ομίλου. Το αποτέλεσμα της έρευνας αναπτύσσεται στο ειδικό μέρος της εργασίας, που αποτελεί την τελευταία ενότητα της εργασίας.el
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Departement of Business Administrationen
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΤο περιβάλλον της επιχείρησης. Η επίδραση του μικρο-μακρο περιβάλλον στις σύγχρονες επιχειρήσεις.el
dc.titleThe environment of the company. Micro and macro environment in contemporary enterprises.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΑνδρής, Γεώργιοςel
heal.creatorNameΦραγκιαδάκη, Γεωργίαel
heal.creatorNameAndris, Georgiosen
heal.creatorNameFragkiadaki, Georgiaen
heal.publicationDate2010-12-21T10:41:21Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/5036
heal.abstractΜε την παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να αναλυθεί το περιβάλλον και οι παράγοντες του περιβάλλοντος που επηρεάζουν την επιχείρηση. Το περιβάλλον της επιχείρησης χωρίζεται σε εσωτερικό και εξωτερικό. Το εξωτερικό περιβάλλον με τη σειρά του χωρίζεται σε έμμεσο και σε άμεσο, ανάλογα με το βαθμό αμεσότητας και επιρροής στην επιχείρηση. Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και ποιές στρατηγικές ακολουθούνται από τα διοικητικά στελέχη της επιχείρησης. Οι στρατηγικές αυτές έχουν σαν στόχο να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να εξουδετερώσουν τις απειλές που προκύπτουν στο μέγιστο βαθμό. Η εργασία διαρθρώνεται στα εξής κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο περιβάλλον και τα χαρακτηριστικά του, που επηρεάζουν την επιχείρηση, όπως επίσης και στην αβεβαιότητα που δημιουργεί το περιβάλλον. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του άμεσου και έμμεσου εξωτερικού περιβάλλοντος, ανάλυση και κριτική του υποδείγματος Μ. Porter και ανάλυση της τεχνικής SWOT, δηλαδή τεχνική όπου αναλύονται και μελετώνται οι δυνάμεις, οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές που παρουσιάζονται από το περιβάλλον της επιχείρησης. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, γίνεται ανάλυση και αξιολόγηση της αλυσίδας αξίας, δίνοντας έμφαση στην αξιολόγηση και στον έλεγχο των πόρων. Για την καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος από πραγματικές επιχειρήσεις, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με διακεκριμένο στέλεχος μεγάλου ξενοδοχειακού ομίλου. Το αποτέλεσμα της έρευνας αναπτύσσεται στο ειδικό μέρος της εργασίας, που αποτελεί την τελευταία ενότητα της εργασίας.el
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Departement of Business Administrationen
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
heal.titleΤο περιβάλλον της επιχείρησης. Η επίδραση του μικρο-μακρο περιβάλλον στις σύγχρονες επιχειρήσεις.el
heal.titleThe environment of the company. Micro and macro environment in contemporary enterprises.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordεπιχείρηση, μικρο-περιβάλλον, μακρο-περιβάλλονel
heal.keywordenterprise, micro-environment, macro-environmenten
heal.advisorNameΓαλανάκη, Μαρίαel
heal.advisorNameGalanaki, Mariaen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)