Εμφάνιση απλής εγγραφής

Promotion possibilities of Cretan traditional products through internet.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΛαμπράκης, Παναγιώτηςel
dc.creatorΤσαπαρίδη, Στυλιανήel
dc.creatorLamprakis, Panagiotisen
dc.creatorTsaparidi, Stylianien
dc.date.accessioned2016-03-15T16:31:53Z
dc.date.available2016-03-15T16:31:53Z
dc.date.issued2012-11-01T10:35:27Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/5177
dc.description.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία στοχεύει στη διερεύνηση των δυνατοτήτων προώθησης των παραδοσιακών κρητικών προϊόντων μέσω του Διαδικτύου. Μεθοδολογικά, η παρούσα εργασία βασίζεται στη σύνθεση δευτερογενών και πρωτογενών στοιχείων. Αρχικά, παρουσιάζονται τα δευτερογενή στοιχεία που αφορούν το ηλεκτρονικό επιχειρείν και τα παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, παρουσιάζεται η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της πραγματοποιηθείσας έρευνα αγοράς με δομημένο ερωτηματολόγιο, σε καταναλωτές εντός και εκτός Κρήτης. Τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας φανερώνουν ότι οι καταναλωτές έχουν θετικοί στάση αλλά υπάρχουν ακόμη αναξιοποίητες δυνατότητες για τη διαδικτυακή προώθηση των κρητικών παραδοσιακών προϊόντων.el
dc.description.abstractThis thesis aims to investigate the attitude and the preferences of the Greek consumers regarding the online promotion of the Cretan traditional products. The first part of the thesis presents an overview of existing secondary data on ebusiness and the traditional Cretan products, while the second presents the methodology and the results of a survey conducting among Greek consumers. The results of survey indicate that there are enough unexploited potential for the online market of Cretan traditional productsen
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Departement of Business Administrationen
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΔυνατότητες προώθησης κρητικών παραδοσιακών προϊόντων μέσω διαδικτύου.el
dc.titlePromotion possibilities of Cretan traditional products through internet.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΛαμπράκης, Παναγιώτηςel
heal.creatorNameΤσαπαρίδη, Στυλιανήel
heal.creatorNameLamprakis, Panagiotisen
heal.creatorNameTsaparidi, Stylianien
heal.publicationDate2012-11-01T10:35:27Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/5177
heal.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία στοχεύει στη διερεύνηση των δυνατοτήτων προώθησης των παραδοσιακών κρητικών προϊόντων μέσω του Διαδικτύου. Μεθοδολογικά, η παρούσα εργασία βασίζεται στη σύνθεση δευτερογενών και πρωτογενών στοιχείων. Αρχικά, παρουσιάζονται τα δευτερογενή στοιχεία που αφορούν το ηλεκτρονικό επιχειρείν και τα παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, παρουσιάζεται η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της πραγματοποιηθείσας έρευνα αγοράς με δομημένο ερωτηματολόγιο, σε καταναλωτές εντός και εκτός Κρήτης. Τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας φανερώνουν ότι οι καταναλωτές έχουν θετικοί στάση αλλά υπάρχουν ακόμη αναξιοποίητες δυνατότητες για τη διαδικτυακή προώθηση των κρητικών παραδοσιακών προϊόντων.el
heal.abstractThis thesis aims to investigate the attitude and the preferences of the Greek consumers regarding the online promotion of the Cretan traditional products. The first part of the thesis presents an overview of existing secondary data on ebusiness and the traditional Cretan products, while the second presents the methodology and the results of a survey conducting among Greek consumers. The results of survey indicate that there are enough unexploited potential for the online market of Cretan traditional productsen
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Departement of Business Administrationen
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
heal.titleΔυνατότητες προώθησης κρητικών παραδοσιακών προϊόντων μέσω διαδικτύου.el
heal.titlePromotion possibilities of Cretan traditional products through internet.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordΚρητικά παραδοσιακά προϊόντα, προώθηση, ηλεκτρονικό εμπόριοel
heal.keywordCretan traditional products, promotion, e-commerceen
heal.advisorNameΚουργιαντάκης, Μάρκοςel
heal.advisorNameKourgiantakis, Markosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)