Εμφάνιση απλής εγγραφής

The principle of legal judge.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΑμαργιωτάκη, Μαρίαel
dc.creatorAmargiotaki, Mariaen
dc.date.accessioned2016-03-15T16:34:42Z
dc.date.available2016-03-15T16:34:42Z
dc.date.issued2012-01-17T12:15:56Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/5306
dc.description.abstractΟ Συντακτικός νομοθέτης καθιερώνει στο άρθρο 8 του Συντάγματος, την αρχή του νόμιμου δικαστή. Πρόκειται για μια γενικότερη αντικειμενική αρχή του Δικονομικού Δικαίου, η οποία δεν αφορά μόνο την ποινική αλλά και την πολιτική , διοικητική ακόμα και την πειθαρχική διαδικασία. Νόμιμος είναι ο δικαστής κατά την πρώτη παράγραφο του άρθρου 8 Σ, ο οριζόμενος από το νόμο, τυπικό η ουσιαστικό την ύπαρξη του οποίου δεν μπορεί να στερηθεί κανείς χωρίς τη θέληση του. Η θέληση των διαδίκων τίθεται ως βάση από τον Συντακτικό Νομοθέτη , προκειμένου να αποκλειστεί η δυνατότητα της υπαγωγής συγκεκριμένης υπόθεσης χωρίς την θέληση των διαδίκων σε δικαστήριο άλλο πέραν του καθοριζομένου από το νόμο. Έτσι είναι επιτρεπτή κατ’ αρχήν η υπαγωγή σε εκούσια διαιτησία, σύμφωνα πάντοτε με τις εκούσιες διατάξεις . Η θέληση όμως των διαδίκων δεν έχει την έννοια της δυνατότητας επιλογής από μέρους τους του δικαστηρίου της επιλογής τους παρακάμπτοντας τους κανόνες περί δωσιδικίας. Πράγματι, οι κανόνες αυτοί έχουν τεθεί χάριν της δημοσίας τάξεως και για το λόγο αυτό δεν μπορούν να μεταβληθούν με μόνη τη βούληση των μερών. Κατά τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 8, δεν επιτρέπεται να συσταθούν δικαστικές επιτροπές και έκτακτα δικαστήρια, με οποιοδήποτε όνομα. Οι λόγοι της ειδικής αυτής διατύπωσης είναι ιστορικοί. Η σύσταση δικαστικών επιτροπών έκτακτων στρατοδικείων αποτέλεσε τη συχνότερη μορφή παραβιάσεως της αρχής του νόμιμου δικαστή. Από τα έκτακτα δικαστήρια διακρίνονται τα εξαιρετικά δικαστήρια τα οποία όχι μόνο δεν απαγορεύονται, αλλά αντιθέτως προβλέπονται ρητά από το Σύνταγμα στην περίπτωση της κατάστασης πολιορκίας (άρθρο 48 παρ.1)el
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Departement of Business Administrationen
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΗ αρχή του νόμιμου δικαστή.el
dc.titleThe principle of legal judge.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΑμαργιωτάκη, Μαρίαel
heal.creatorNameAmargiotaki, Mariaen
heal.publicationDate2012-01-17T12:15:56Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/5306
heal.abstractΟ Συντακτικός νομοθέτης καθιερώνει στο άρθρο 8 του Συντάγματος, την αρχή του νόμιμου δικαστή. Πρόκειται για μια γενικότερη αντικειμενική αρχή του Δικονομικού Δικαίου, η οποία δεν αφορά μόνο την ποινική αλλά και την πολιτική , διοικητική ακόμα και την πειθαρχική διαδικασία. Νόμιμος είναι ο δικαστής κατά την πρώτη παράγραφο του άρθρου 8 Σ, ο οριζόμενος από το νόμο, τυπικό η ουσιαστικό την ύπαρξη του οποίου δεν μπορεί να στερηθεί κανείς χωρίς τη θέληση του. Η θέληση των διαδίκων τίθεται ως βάση από τον Συντακτικό Νομοθέτη , προκειμένου να αποκλειστεί η δυνατότητα της υπαγωγής συγκεκριμένης υπόθεσης χωρίς την θέληση των διαδίκων σε δικαστήριο άλλο πέραν του καθοριζομένου από το νόμο. Έτσι είναι επιτρεπτή κατ’ αρχήν η υπαγωγή σε εκούσια διαιτησία, σύμφωνα πάντοτε με τις εκούσιες διατάξεις . Η θέληση όμως των διαδίκων δεν έχει την έννοια της δυνατότητας επιλογής από μέρους τους του δικαστηρίου της επιλογής τους παρακάμπτοντας τους κανόνες περί δωσιδικίας. Πράγματι, οι κανόνες αυτοί έχουν τεθεί χάριν της δημοσίας τάξεως και για το λόγο αυτό δεν μπορούν να μεταβληθούν με μόνη τη βούληση των μερών. Κατά τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 8, δεν επιτρέπεται να συσταθούν δικαστικές επιτροπές και έκτακτα δικαστήρια, με οποιοδήποτε όνομα. Οι λόγοι της ειδικής αυτής διατύπωσης είναι ιστορικοί. Η σύσταση δικαστικών επιτροπών έκτακτων στρατοδικείων αποτέλεσε τη συχνότερη μορφή παραβιάσεως της αρχής του νόμιμου δικαστή. Από τα έκτακτα δικαστήρια διακρίνονται τα εξαιρετικά δικαστήρια τα οποία όχι μόνο δεν απαγορεύονται, αλλά αντιθέτως προβλέπονται ρητά από το Σύνταγμα στην περίπτωση της κατάστασης πολιορκίας (άρθρο 48 παρ.1)el
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Departement of Business Administrationen
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
heal.titleΗ αρχή του νόμιμου δικαστή.el
heal.titleThe principle of legal judge.en
heal.typebachelorThesis
heal.advisorNameΚαμπέλη, Κωνσταντίναel
heal.advisorNameKampeli, Konstantinaen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)