Show simple item record

"Bitcoin" the new currency?

Dublin Core metadata

dc.creatorΓεωργίου, Γεώργιοςel
dc.creatorΜαρασλής, Άγγελοςel
dc.creatorGeorgiou, Georgiosen
dc.creatorMaraslis, Angelosen
dc.date.accessioned2016-03-15T16:38:09Z
dc.date.available2016-03-15T16:38:09Z
dc.date.issued2014-12-12T11:01:44Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/5531
dc.description.abstractΤο διαδικτυακό εμπόριο έχει φτάσει στο σημείο να βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που χρησιμεύουν ως τρίτα μέρη για την επεξεργασία των ηλεκτρονικών πληρωμών. Ενώ το σύστημα λειτουργεί αρκετά καλά για τις περισσότερες συναλλαγές, εξακολουθεί να υποφέρει από τις εγγενείς αδυναμίες του μοντέλου εμπιστοσύνης που βασίζεται. Οι εντελώς μη αντιστρέψιμες συναλλαγές δεν είναι πραγματικά εφικτές, δεδομένου ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν μπορούν να αποφύγουν τις συμβιβαστικές διαφορές. Το κόστος της διαμεσολάβησης αυξάνει το κόστος συναλλαγών, περιορίζοντας το ελάχιστο πρακτικό μέγεθος της συναλλαγής και κόβοντας τη δυνατότητα για μικρές περιστασιακές συναλλαγές. Ακόμα, υπάρχει ένα ευρύτερο κόστος στην απώλεια της ικανότητας να γίνονται μη αντιστρέψιμες πληρωμές για μη αντιστρέψιμες υπηρεσίες. Οι έμποροι πρέπει να είναι δύσπιστοι όσον αφορά τους πελάτες τους, να αναζητούν περισσότερες πληροφορίες από ό,τι θα χρειάζονταν στο παρελθόν. Ένα ορισμένο ποσοστό της απάτης είναι αποδεκτό ως αναπόφευκτο. Αυτές οι δαπάνες και η αβεβαιότητα πληρωμής μπορεί να αποφευχθούν κατά πρόσωπο με τη χρήση του φυσικού νομίσματος, αλλά δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός για να κάνει τις πληρωμές μέσω ενός καναλιού επικοινωνίας, χωρίς μια αξιόπιστη ομάδα. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών με βάση την κρυπτογραφική απόδειξη αντί της εμπιστοσύνης, επιτρέποντας οποιαδήποτε δύο μέρη να συναλλάσσονται απευθείας μεταξύ τους, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης ενός αξιόπιστου τρίτου. Οι συναλλαγές που είναι υπολογιστικά ανέφικτες να αντιστραφούν θα προστατεύσουν τους πωλητές από την απάτη, και οι μηχανισμοί μεσεγγύησης θα μπορούσαν εύκολα να εφαρμοστούν για την προστασία των αγοραστών.Τα Bitcoins είναι ψηφιακά νομίσματα τα οποία δεν έχουν εκδοθεί από κάποια κυβέρνηση, ή τράπεζα, ή από κάποια οργάνωση, και βασίζονται εξ’ ολοκλήρου σε πρωτόκολλα κρυπτογράφησης και σε ένα ειδικά κατανεμημένο δίκτυο από συγκεκριμένους χρήστες, στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης και μεταφοράς χρημάτων.el
dc.description.abstractThe bitcoin is online currency its not domocine in central bank or a government. The creators use encryption techniques to regulate the generation of unit of currency and verify the transfer of fund.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.title"Bitcoin" το νέο νόμισμα;el
dc.title"Bitcoin" the new currency?en

healMeta

heal.creatorNameΓεωργίου, Γεώργιοςel
heal.creatorNameΜαρασλής, Άγγελοςel
heal.creatorNameGeorgiou, Georgiosen
heal.creatorNameMaraslis, Angelosen
heal.publicationDate2014-12-12T11:01:44Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/5531
heal.abstractΤο διαδικτυακό εμπόριο έχει φτάσει στο σημείο να βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που χρησιμεύουν ως τρίτα μέρη για την επεξεργασία των ηλεκτρονικών πληρωμών. Ενώ το σύστημα λειτουργεί αρκετά καλά για τις περισσότερες συναλλαγές, εξακολουθεί να υποφέρει από τις εγγενείς αδυναμίες του μοντέλου εμπιστοσύνης που βασίζεται. Οι εντελώς μη αντιστρέψιμες συναλλαγές δεν είναι πραγματικά εφικτές, δεδομένου ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν μπορούν να αποφύγουν τις συμβιβαστικές διαφορές. Το κόστος της διαμεσολάβησης αυξάνει το κόστος συναλλαγών, περιορίζοντας το ελάχιστο πρακτικό μέγεθος της συναλλαγής και κόβοντας τη δυνατότητα για μικρές περιστασιακές συναλλαγές. Ακόμα, υπάρχει ένα ευρύτερο κόστος στην απώλεια της ικανότητας να γίνονται μη αντιστρέψιμες πληρωμές για μη αντιστρέψιμες υπηρεσίες. Οι έμποροι πρέπει να είναι δύσπιστοι όσον αφορά τους πελάτες τους, να αναζητούν περισσότερες πληροφορίες από ό,τι θα χρειάζονταν στο παρελθόν. Ένα ορισμένο ποσοστό της απάτης είναι αποδεκτό ως αναπόφευκτο. Αυτές οι δαπάνες και η αβεβαιότητα πληρωμής μπορεί να αποφευχθούν κατά πρόσωπο με τη χρήση του φυσικού νομίσματος, αλλά δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός για να κάνει τις πληρωμές μέσω ενός καναλιού επικοινωνίας, χωρίς μια αξιόπιστη ομάδα. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών με βάση την κρυπτογραφική απόδειξη αντί της εμπιστοσύνης, επιτρέποντας οποιαδήποτε δύο μέρη να συναλλάσσονται απευθείας μεταξύ τους, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης ενός αξιόπιστου τρίτου. Οι συναλλαγές που είναι υπολογιστικά ανέφικτες να αντιστραφούν θα προστατεύσουν τους πωλητές από την απάτη, και οι μηχανισμοί μεσεγγύησης θα μπορούσαν εύκολα να εφαρμοστούν για την προστασία των αγοραστών.Τα Bitcoins είναι ψηφιακά νομίσματα τα οποία δεν έχουν εκδοθεί από κάποια κυβέρνηση, ή τράπεζα, ή από κάποια οργάνωση, και βασίζονται εξ’ ολοκλήρου σε πρωτόκολλα κρυπτογράφησης και σε ένα ειδικά κατανεμημένο δίκτυο από συγκεκριμένους χρήστες, στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης και μεταφοράς χρημάτων.el
heal.abstractThe bitcoin is online currency its not domocine in central bank or a government. The creators use encryption techniques to regulate the generation of unit of currency and verify the transfer of fund.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
heal.title"Bitcoin" το νέο νόμισμα;el
heal.title"Bitcoin" the new currency?en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordκρυπτογράφηση, νόμισμα, ψηφιακό νόμισμα, ηλεκτρονικό εμπόριοel
heal.keywordbitcoin, encryption, currency, digital currency, e-commerce, electronic commerceen
heal.advisorNameΞανθός, Γεώργιοςel
heal.advisorNameXanthos, Georgiosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)