Εμφάνιση απλής εγγραφής

Gastronomy as a touris attraction phenomenon in Crete.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΝαρλής, Αλέξανδροςel
dc.creatorNarlis, Alexandrosen
dc.date.accessioned2016-03-15T16:39:03Z
dc.date.available2016-03-15T16:39:03Z
dc.date.issued2014-09-11T21:12:11Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/5572
dc.description.abstractΤο θέμα της πτυχιακής εργασίας ασχολείται με την Γαστρονομία και πιο συγκεκριμένα με την Γαστρονομία ως φαινόμενο έλξης τουριστών στην Κρήτη. Γενικά με τον όρο γαστρονομία, χαρακτηρίζεται η τέχνη απόλαυσης εκλεκτής τροφής, στην οποία και συμπεριλαμβάνεται όχι μόνο η επιλογή και η παρασκευή της τροφής αλλά και το σερβίρισμά της. Όταν μιλάμε για Γαστρονομία ως φαινόμενο έλξης τουριστών, με άλλα λόγια, για γαστρονομικό τουρισμό, αναφερόμαστε ουσιαστικά σε μια υποκατηγορία του πολιτιστικού τουρισμού (η γαστρονομία θεωρείται πολιτιστική έκφραση) στην οποία οι ταξιδιώτες επιδιώκουν να βιώσουν μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, και αποτελεί μια απ’ τις μεγαλύτερες τάσεις στον χώρο του τουρισμού παγκοσμίως. Με τον πλούτο που έχει η Μεγαλόνησος, τόσο σε γαστρονομικό πολιτισμό όσο και στην ποιότητα και αυθεντικότητα των τοπικών προϊόντων, είναι προφανής η ευκαιρία που υπάρχει για την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού στο νησί και την καθιέρωσή του ως γαστρονομικό προορισμό. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον και να ενημερώσουμε σχετικά με την εξέλιξη του γαστρονομικού τουρισμό στην χώρα. Έπειτα με τις ιδιαιτερότητες και τις παραδοσιακές «γεύσεις» θα περιηγηθούμε σε κάθε νομό του νησιού. Τέλος θα αναλύσουμε και το πώς επηρέασε την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού στην Κρήτη το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LEADER + 2000 -2006.el
dc.description.abstractThis final paper talks about Gastronomy and more specifically about Gastronomy as a tourist attraction phenomenon in Crete. In general, gastronomy is considered to be the art of enjoying fine food, including the selection, the preparation and the serving. When speaking about Gastronomy as a tourist attraction phenomenon, in other words we speak about culinary tourism. This is a subcategory of cultural tourism (gastronomy being a cultural expression) in which travelers are seeking to experience unique culinary experiences, and is one of the biggest trends in the tourism industry worldwide. With the wealth that Crete has to offer, both in the quality and authenticity of local products, it is obvious that the opportunity exists for the development of culinary tourism on the island and the establishment of Crete as a culinary destination. The purpose of this final paper is to arouse interest and to inform you about the development of culinary tourism in Greece. After that, we will wander with the characteristics and with the traditional "flavors" in every county of the island of Crete. Finally we will analyze how the European program LEADER + 2000 -2006 influenced the development of culinary tourism in the island.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΗ γαστρονομία ως φαινόμενο έλξης τουριστών στην Κρήτη.el
dc.titleGastronomy as a touris attraction phenomenon in Crete.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΝαρλής, Αλέξανδροςel
heal.creatorNameNarlis, Alexandrosen
heal.publicationDate2014-09-11T21:12:11Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/5572
heal.abstractΤο θέμα της πτυχιακής εργασίας ασχολείται με την Γαστρονομία και πιο συγκεκριμένα με την Γαστρονομία ως φαινόμενο έλξης τουριστών στην Κρήτη. Γενικά με τον όρο γαστρονομία, χαρακτηρίζεται η τέχνη απόλαυσης εκλεκτής τροφής, στην οποία και συμπεριλαμβάνεται όχι μόνο η επιλογή και η παρασκευή της τροφής αλλά και το σερβίρισμά της. Όταν μιλάμε για Γαστρονομία ως φαινόμενο έλξης τουριστών, με άλλα λόγια, για γαστρονομικό τουρισμό, αναφερόμαστε ουσιαστικά σε μια υποκατηγορία του πολιτιστικού τουρισμού (η γαστρονομία θεωρείται πολιτιστική έκφραση) στην οποία οι ταξιδιώτες επιδιώκουν να βιώσουν μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, και αποτελεί μια απ’ τις μεγαλύτερες τάσεις στον χώρο του τουρισμού παγκοσμίως. Με τον πλούτο που έχει η Μεγαλόνησος, τόσο σε γαστρονομικό πολιτισμό όσο και στην ποιότητα και αυθεντικότητα των τοπικών προϊόντων, είναι προφανής η ευκαιρία που υπάρχει για την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού στο νησί και την καθιέρωσή του ως γαστρονομικό προορισμό. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον και να ενημερώσουμε σχετικά με την εξέλιξη του γαστρονομικού τουρισμό στην χώρα. Έπειτα με τις ιδιαιτερότητες και τις παραδοσιακές «γεύσεις» θα περιηγηθούμε σε κάθε νομό του νησιού. Τέλος θα αναλύσουμε και το πώς επηρέασε την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού στην Κρήτη το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LEADER + 2000 -2006.el
heal.abstractThis final paper talks about Gastronomy and more specifically about Gastronomy as a tourist attraction phenomenon in Crete. In general, gastronomy is considered to be the art of enjoying fine food, including the selection, the preparation and the serving. When speaking about Gastronomy as a tourist attraction phenomenon, in other words we speak about culinary tourism. This is a subcategory of cultural tourism (gastronomy being a cultural expression) in which travelers are seeking to experience unique culinary experiences, and is one of the biggest trends in the tourism industry worldwide. With the wealth that Crete has to offer, both in the quality and authenticity of local products, it is obvious that the opportunity exists for the development of culinary tourism on the island and the establishment of Crete as a culinary destination. The purpose of this final paper is to arouse interest and to inform you about the development of culinary tourism in Greece. After that, we will wander with the characteristics and with the traditional "flavors" in every county of the island of Crete. Finally we will analyze how the European program LEADER + 2000 -2006 influenced the development of culinary tourism in the island.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
heal.titleΗ γαστρονομία ως φαινόμενο έλξης τουριστών στην Κρήτη.el
heal.titleGastronomy as a touris attraction phenomenon in Crete.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordγαστρονομικός τουρισμός, γαστρονομία, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεωνel
heal.keywordculinary tourism, gastronomy, alternative forms of tourism, Tourism Business Administrationen
heal.advisorNameΦραγκούλης, Αντώνηςel
heal.advisorNameFragkoulis, Antonisen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)