Εμφάνιση απλής εγγραφής

How affect the online auctions in marketing of product-services.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΠαπαδάτος, Χαράλαμποςel
dc.creatorPapadatos, Charalamposen
dc.date.accessioned2016-03-15T16:40:46Z
dc.date.available2016-03-15T16:40:46Z
dc.date.issued2015-02-12T13:58:31Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/5643
dc.description.abstractΣτην εποχή του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού εμπορίου όπου ο καταναλωτισμός είναι πλέον αυστηρή καθημερινή συνήθεια και λόγω ότι ο καταναλωτής ψάχνει συνεχώς λύσεις για να κάνει τη ζωή του “πιο εύκολη” δοκιμάζει κάθε εξέλιξη θεωριών και κοιτά ταυτόχρονα την επίδραση τους. Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η επίδραση των ηλεκτρονικών δημοπρασιών στο μάρκετινγκ προϊόντων-υπηρεσιών. Ξεκινά με μια ιστορική αναδρομή του εμπορίου ως το ηλεκτρονικό εμπόριο, συνεχίζει με θεωρίες και προσεγγίσεις τους κατά την εξέλιξη τους όπως είναι το Μάρκετινγκ, το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, το ηλεκτρονικό εμπόριο. Επίσης κάποιες μελέτες από στατιστικά στοιχεία και άρθρα. Ακόμα στον σκοπό της που αναφέρει παραπάνω κάποια γενικά στοιχεία για το E-bay (ηλεκτρονικό κατάστημα) και τα συμπεράσματα που διαπιστώθηκαν. Τέλος αναγράφει κάποιους ηλεκτρονικούς συνδέσμους (links) και τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκεel
dc.description.abstractIn the season of Internet and e-commerce where consumerism is more rigorous daily habit and because the consumer is constantly looking for solutions to make life "easier" tries each evolution theories while looking their effect.The purpose of this thesis is the effect of electronic auctions of products-services marketing. It begins with a historical overview of trade as eCommerce continues with theories and approaches in their development such as marketing, e-marketing, e-commerce. Also some studies of statistics and articles. Even the purpose of the mentioned above some general information about the E-bay (online store) and conclusions found. Finally enter some electronic links (links) and references used.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΠως επιδρούν οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες (E-Auctions) στο μάρκετινγκ προιόντων-υπηρεσιών.el
dc.titleHow affect the online auctions in marketing of product-services.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΠαπαδάτος, Χαράλαμποςel
heal.creatorNamePapadatos, Charalamposen
heal.publicationDate2015-02-12T13:58:31Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/5643
heal.abstractΣτην εποχή του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού εμπορίου όπου ο καταναλωτισμός είναι πλέον αυστηρή καθημερινή συνήθεια και λόγω ότι ο καταναλωτής ψάχνει συνεχώς λύσεις για να κάνει τη ζωή του “πιο εύκολη” δοκιμάζει κάθε εξέλιξη θεωριών και κοιτά ταυτόχρονα την επίδραση τους. Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η επίδραση των ηλεκτρονικών δημοπρασιών στο μάρκετινγκ προϊόντων-υπηρεσιών. Ξεκινά με μια ιστορική αναδρομή του εμπορίου ως το ηλεκτρονικό εμπόριο, συνεχίζει με θεωρίες και προσεγγίσεις τους κατά την εξέλιξη τους όπως είναι το Μάρκετινγκ, το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, το ηλεκτρονικό εμπόριο. Επίσης κάποιες μελέτες από στατιστικά στοιχεία και άρθρα. Ακόμα στον σκοπό της που αναφέρει παραπάνω κάποια γενικά στοιχεία για το E-bay (ηλεκτρονικό κατάστημα) και τα συμπεράσματα που διαπιστώθηκαν. Τέλος αναγράφει κάποιους ηλεκτρονικούς συνδέσμους (links) και τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκεel
heal.abstractIn the season of Internet and e-commerce where consumerism is more rigorous daily habit and because the consumer is constantly looking for solutions to make life "easier" tries each evolution theories while looking their effect.The purpose of this thesis is the effect of electronic auctions of products-services marketing. It begins with a historical overview of trade as eCommerce continues with theories and approaches in their development such as marketing, e-marketing, e-commerce. Also some studies of statistics and articles. Even the purpose of the mentioned above some general information about the E-bay (online store) and conclusions found. Finally enter some electronic links (links) and references used.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
heal.titleΠως επιδρούν οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες (E-Auctions) στο μάρκετινγκ προιόντων-υπηρεσιών.el
heal.titleHow affect the online auctions in marketing of product-services.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordηλεκτρονική δημοπρασία, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, ηλεκτρονικό κατάστημαel
heal.keywordelectronic auction, e-auction, e-commerce, electronic commerce, electronic marketing, e-shopen
heal.advisorNameΣπανάκης, Αντώνιοςel
heal.advisorNameSpanakis, Antoniosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)