Εμφάνιση απλής εγγραφής

Banking via mobile phone. Implementing in Greece. Risks and consumer protection.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚατσαντώνη, Γαρυφαλιάel
dc.creatorKatsantoni, Garyfaliaen
dc.date.accessioned2016-03-15T16:42:27Z
dc.date.available2016-03-15T16:42:27Z
dc.date.issued2012-08-20T10:42:59Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/5715
dc.description.abstractΣτην πτυχιακή εργασία παρακάτω θα αναπτυχθεί η εφαρμογή του κινητού τηλεφώνου στις συναλλαγές μεταξύ τράπεζας και πελάτη, γνωστή ως «Mobile Banking». Θα δούμε ποια είναι η εξέλιξη του Mobile Banking στην Ελλάδα, ποιους κινδύνους μπορεί να αντιμετωπίζει ο πελάτης κατά τις συναλλαγές του μέσω Mobile Banking και με ποιους τρόπους μπορεί να προστατευτεί από αυτούς τους κινδύνους. Επίσης θα γίνει αναφορά για τις συμβάσεις μεταξύ τράπεζας και πελάτη και θα δούμε τον πελάτη ως καταναλωτή.el
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)el
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Finance and Insurance (Agios Nikolaos)en
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΤραπεζικές συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου. Η εφαρμογή της υπηρεσίας σήμερα στην Ελλάδα. Κίνδυνοι και μέσα προστασίας του καταναλωτή.el
dc.titleBanking via mobile phone. Implementing in Greece. Risks and consumer protection.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚατσαντώνη, Γαρυφαλιάel
heal.creatorNameKatsantoni, Garyfaliaen
heal.publicationDate2012-08-20T10:42:59Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/5715
heal.abstractΣτην πτυχιακή εργασία παρακάτω θα αναπτυχθεί η εφαρμογή του κινητού τηλεφώνου στις συναλλαγές μεταξύ τράπεζας και πελάτη, γνωστή ως «Mobile Banking». Θα δούμε ποια είναι η εξέλιξη του Mobile Banking στην Ελλάδα, ποιους κινδύνους μπορεί να αντιμετωπίζει ο πελάτης κατά τις συναλλαγές του μέσω Mobile Banking και με ποιους τρόπους μπορεί να προστατευτεί από αυτούς τους κινδύνους. Επίσης θα γίνει αναφορά για τις συμβάσεις μεταξύ τράπεζας και πελάτη και θα δούμε τον πελάτη ως καταναλωτή.el
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)el
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Finance and Insurance (Agios Nikolaos)en
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
heal.titleΤραπεζικές συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου. Η εφαρμογή της υπηρεσίας σήμερα στην Ελλάδα. Κίνδυνοι και μέσα προστασίας του καταναλωτή.el
heal.titleBanking via mobile phone. Implementing in Greece. Risks and consumer protection.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordτραπεζική μέσω κινητού τηλεφώνου, προστασία καταναλωτήel
heal.keywordmobile banking, consumer protectionen
heal.advisorNameΚαμπέλη, Κωνσταντίναel
heal.advisorNameKampeli, Konstadinaen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)