Εμφάνιση απλής εγγραφής

Dematerialized shares.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΖαχαρόπουλος-Οταπασίδης, Άλκηςel
dc.creatorZacharopoulos-Otapasidis, Alkisen
dc.date.accessioned2016-03-15T16:54:02Z
dc.date.available2016-03-15T16:54:02Z
dc.date.issued2012-10-24T11:46:31Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/6253
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να περιγράψει τον όρο άυλοι τίτλοι και να δώσει αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο που λειτουργούν ανά περίπτωση. Άυλη μετόχη ονομάζεται ο τίτλος ιδιοκτησίας που κυκλοφορεί σε ηλεκτρονική μορφή και συναντάται στη μερίδα του επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Η αγορά και πώληση της επιτυγχάνεται με την ηλεκτρονική μεταφορά της από τον λογαριασμό του πωλήτη σε αυτόν του αγοραστή μέσα στο ίδιο μηχανογραφικό σύστημα, στο οποίο γίνεται και η εκκαθάριση των αγοροπωλησιών.el
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικήςel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accountingen
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΆυλες μετοχές.el
dc.titleDematerialized shares.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΖαχαρόπουλος-Οταπασίδης, Άλκηςel
heal.creatorNameZacharopoulos-Otapasidis, Alkisen
heal.publicationDate2012-10-24T11:46:31Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/6253
heal.abstractΣκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να περιγράψει τον όρο άυλοι τίτλοι και να δώσει αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο που λειτουργούν ανά περίπτωση. Άυλη μετόχη ονομάζεται ο τίτλος ιδιοκτησίας που κυκλοφορεί σε ηλεκτρονική μορφή και συναντάται στη μερίδα του επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Η αγορά και πώληση της επιτυγχάνεται με την ηλεκτρονική μεταφορά της από τον λογαριασμό του πωλήτη σε αυτόν του αγοραστή μέσα στο ίδιο μηχανογραφικό σύστημα, στο οποίο γίνεται και η εκκαθάριση των αγοροπωλησιών.el
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικήςel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accountingen
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
heal.titleΆυλες μετοχές.el
heal.titleDematerialized shares.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordάυλη μετοχή, Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)el
heal.keyworddematerialized share, Dematerialized Securities System (DSS)en
heal.advisorNameΙατράκης, Γεώργιοςel
heal.advisorNameIatrakis, Georgiosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)