Εμφάνιση απλής εγγραφής

HACCP and application for the Creta Palace hotel.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚονταξάκης, Μιχαήλel
dc.creatorΠεραντωνάκης, Γιώργοςel
dc.creatorKontaksakis, Mixailen
dc.creatorPerantonakis, Giorgosen
dc.date.accessioned2016-03-15T17:21:15Z
dc.date.available2016-03-15T17:21:15Z
dc.date.issued2011-01-27T10:42:38Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11713/7385
dc.description.abstractTο HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) είναι μια συστηματική προσέγγιση στην αναγνώριση, αξιολόγηση και εκτίμηση της επικινδυνότητας και της σοβαρότητας διαφόρων μικροβιολογικών, χημικών και φυσικών κινδύνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια παραγωγής ενός τροφίμου, από την ανάπτυξη και συγκομιδή των πρώτων υλών μέχρι την τελική κατανάλωση του προϊόντος. Σκοπός του συστήματος HACCP είναι αφού αναγνωρίσει , να θέσει κάτω από έλεγχο όλους αυτούς τους κινδύνους έτσι που το παραγόμενο τρόφιμο να είναι ασφαλές. Μέχρι τώρα ο έλεγχος της ασφάλειας των τροφίμων στηριζόταν σε εργαστηριακές εξετάσεις και δοκιμές σε δείγματα του τελικού προϊόντος. Μια παρτίδα παραγωγής, π.χ. χαρακτηρίζονταν σαν ασφαλής όταν από την εξέταση των δειγμάτων αυτής προέκυπτε απουσία μικροβιολογικών, χημικών ή φυσικών κινδύνων.el
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεωνel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Tourism Managementen
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleHaccp και η εφαρμογή του στο Ξενοδοχείο Creta Palace.el
dc.titleHACCP and application for the Creta Palace hotel.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚονταξάκης, Μιχαήλel
heal.creatorNameΠεραντωνάκης, Γιώργοςel
heal.creatorNameKontaksakis, Mixailen
heal.creatorNamePerantonakis, Giorgosen
heal.publicationDate2011-01-27T10:42:38Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/11713/7385
heal.abstractTο HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) είναι μια συστηματική προσέγγιση στην αναγνώριση, αξιολόγηση και εκτίμηση της επικινδυνότητας και της σοβαρότητας διαφόρων μικροβιολογικών, χημικών και φυσικών κινδύνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια παραγωγής ενός τροφίμου, από την ανάπτυξη και συγκομιδή των πρώτων υλών μέχρι την τελική κατανάλωση του προϊόντος. Σκοπός του συστήματος HACCP είναι αφού αναγνωρίσει , να θέσει κάτω από έλεγχο όλους αυτούς τους κινδύνους έτσι που το παραγόμενο τρόφιμο να είναι ασφαλές. Μέχρι τώρα ο έλεγχος της ασφάλειας των τροφίμων στηριζόταν σε εργαστηριακές εξετάσεις και δοκιμές σε δείγματα του τελικού προϊόντος. Μια παρτίδα παραγωγής, π.χ. χαρακτηρίζονταν σαν ασφαλής όταν από την εξέταση των δειγμάτων αυτής προέκυπτε απουσία μικροβιολογικών, χημικών ή φυσικών κινδύνων.el
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεωνel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Tourism Managementen
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
heal.titleHaccp και η εφαρμογή του στο Ξενοδοχείο Creta Palace.el
heal.titleHACCP and application for the Creta Palace hotel.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordασφάλεια τροφίμων, υγειονομικός έλεγχος, κουζίνα, σύστημα ασφάλεια τροφίμων HACCPel
heal.keywordfood safety, sanitation control, kitchen, HACCP food safety systemen
heal.advisorNameΤζωρακολευθεράκης, Ζαχαρίαςel
heal.advisorNameTzorakoleftherakis, Zachariasen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)